Het Praktijkcentrum organiseert een minisymposium over narratief pastoraat. In 2013 en 2014 verschenen twee boeken ‘Verhalen om te leven’ van Peter van der Kamp en ‘Met beide benen op de grond’ van Willem van der Horst. Beide schrijvers zijn sprekers op dit minisymposium.  Zij zullen onder andere spreken over wat narratief pastoraat inhoudt, waarom dat past bij de tijd waar in we leven en hoe je dit in de praktijk van je pastoraat toe past.

De voorbereidingen zijn nog in volle gang, maar binnenkort vind je het volledige programma op onze site. Voor nu: houd vrijdagmiddag 5 juni vrij. We ontmoeten je dan graag in Zwolle! Mocht je je al willen aanmelden als pastoraal werker, pastoraal bezoeker, ouderling, kerkelijk werker of predikant dan kan dit via info@praktijkcentrum.org.