Bekend is het gegeven van het kerstbestand. Juist in 2014 komt dat naar voren, in de herdenking van de eerste wereldoorlog. Op initiatief van de soldaten zelf was er in 2014 een korte periode waarin men elkaar niet de loopgraven uit vocht, maar samen kerst vierde. Daarna ging de oorlog weer verder. Op een bepaalde manier kun je elk jaar zo ’n bestand meemaken. De feestdagen als een onderbreking van alle narigheid die er verder is. De supermarkten doen hun best je ervan te overtuigen dat dit zo hoort. Waag het niet om met kerst ‘gewoon’ te eten. Maar in januari gaat alles gewoon weer verder. Wat heeft dat oude verhaal van Jezus veranderd?

Middenin het verhaal
Ook in deze dagen staat de schrijver J.R.R.Tolkien weer in de belangstelling. Hij heeft in zijn boeken een fantasiewereld beschreven, als overtuigd christen. De verfilming van zijn boeken is een groot succes; het laatste deel van de Hobbit-trilogie draait nu in de bioscopen. Ik ga die film niet bespreken, maar haal even iets aan wat in zijn boeken naar voren komt. Gandalf, gestuurd om de strijd tegen het kwaad te leiden, is in gesprek met Frodo, die een gigantische opdracht naar zich toe ziet komen. Een hele geschiedenis is hem verteld, die ver terug gaat. Natuurlijk vraagt hij zich af wat hij ermee moet. Net als mensen dat zich af kunnen vragen rond het kerstverhaal. Maar dan wijst Gandalf hem erop dat hij al middenin het verhaal zit. Hij is er onderdeel van. Hij kan er niet onder uit. Hij is geen toeschouwer, maar medespeler. De weg die hij moet gaan, begint voor zijn eigen voordeur. Dit helpt Frodo over de streep. Terug naar het kerstverhaal: hoe zitten u en ik daar midden in?

Dit gaat over mij
In het Bijbelboek Hebreeën staat een opvallende tekst over onze Heiland. Hij moest in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters (Zondag 14 HC loopt wat achter in de weergave: die heeft het alleen nog over broeders) Zie Hebreeën 2: 17. De schrijver komt erop terug in hoofdstuk 4: 14: we hebben een hogepriester die kan meevoelen met onze zwakheden. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, in alle hoogheid en toch weet Hij wat we doormaken. Hij staat naast ons. In de Opwekkingsbundel van vroeger, de bundel van Johannes de Heer, staat het lied ‘welk een vriend is onze Jezus’. In de Nederlandse tekst is dat helemaal toegepast op Christus’ lijden en sterven voor ons; in de oorspronkelijke Engelse versie gaat het meer over Christus die ons begrijpt, die naast ons staat in ons eigen leven. Beide vullen elkaar aan. Het fascinerende vind ik dat dit opeens over mij gaat. Dat kind dat lang geleden geboren werd, kwam mijn leven over doen. Hij heeft aan minder dan een half woord genoeg om mij te begrijpen. En tegelijk laat het boek Hebreeën zien dat het geen vluchtige onderbreking is geweest in de geschiedenis van de wereld. Dezelfde Jezus heeft naast zijn Vader plaatsgenomen, ‘na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken’. (Hebr. 1: 3) Er is definitief iets veranderd. De macht van de zonde is gebroken.

De verbindende schakel
Daarmee is de geschiedenis van het leven van Gods zoon meer dan een moedgevend verhaal, dat ondanks alles toch goed afloopt. Meer dan een teken van hoop in bange dagen. En de Bijbel is er ook helder over hoe de verbinding gelegd wordt tussen Christus’ leven en dat van ons. Dat heeft alles te maken met de doop. Zijn leven wordt het onze en hij neemt dat van ons over. We zijn met Hem begraven in de dood en staan met Hem op in een nieuw leven. En het heeft ook alles te maken met het avondmaal; daarin worden we een met Christus. Onze catechismus gebruikt daarbij de woorden van de eerste mens, die zijn vrouw vond: wij worden vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. We worden zijn verhaal in getrokken. Het verhaal van zijn lijden en overwinning.

Menselijke verhalen
Juist de laatste tijd is er aandacht voor de verhalen van mensen. Ouderen worden uitgedaagd hun levensverhaal te beschrijven. Maar ook in het pastoraat komt dat naar voren. Dr.Peter van der Kamp heeft daarover geschreven (Verhalen om te leven). Vanuit een andere invalshoek, vroeg Willem van de Horst er aandacht voor: Met beide benen op de grond, God ontdekken in je levensloop. De komende weken hoop ik uitgebreider aandacht aan deze publicaties te geven. Het gaat er in die aandacht voor de levensverhalen van mensen om dat je merkt hoe de geschiedenis van Christus perspectief geeft aan je leven hier en nu, zodat kerst niet langer een bestand is van een paar dagen, maar je leven opnieuw kleur geeft.

Dit artikel is gepubliceerd in de GEREFORMEERDE KERKBODE van Groningen, Fryslan en Drenthe van 26 december 2014. Voor abonnementen of informatie: Stuur een mail naar kerkbode@scholma.nl

Jan Kuiper

Jan Kuiper

Onderzoeker at Praktijkcentrum
Als eindredacteur verantwoordelijk voor artikelen voor werkers in de kerk. Wil hiermee een brug slaan van de bijbel naar de praktijk. Brengt hiervoor zijn ervaring als predikant in en zijn ervaring in projectmanagement. Heeft graag zicht op het grotere geheel. Schrijft het kerkelijk jaaroverzicht voor Handboek Gereformeerde Kerken. Mail of bel (038) 42 555 18
Jan Kuiper
Jan Kuiper

Latest posts by Jan Kuiper (see all)