We kozen als hoofdthema ‘kerkplanting’. Onder deze term vallen – wat ons betreft – gemeentestichtingsprojecten en initiatieven die kerken nemen om daadwerkelijk en structureel iets te betekenen voor de buurt, wijk, dorp of stad waarin de kerk een plek heeft. Binnen de GKv zijn er meer dan 40 kerken daarin actief. Van een aantal krijg je in deze Zout iets te zien en te lezen. Bij elk portret zijn kerkplanters zelf aan het woord. Wat hebben ze geleerd? Wat is er zo mooi aan hun werk? Wat viel ze tegen? En… wat hebben ze geleerd van niet-gelovigen en van mensen die tot geloof zijn gekomen?
Als redactie vonden we het leerzaam hun verhalen te lezen. We hopen dat jij, als lezer, dat ook hebt: verwondering, blijdschap en misschien een tikje  jaloezie? Ons doel is in elk geval dat je voor jezelf nagaat wat jij én je  gemeente kunnen leren van wat deze gemeentes en kerkplanters doen. En dat je daarachter ook God’s werk ontdekt. Onze gedachten gingen geregeld naar de apostelen zo’n 2000 jaar terug. Hun verhalen en lessen confronteren ons met onze eigen werkelijkheid van geloven en waar geloven op aan komt. Die oude en deze nieuwe verhalen houden ons een spiegel voor. Kerkplanters – vaak in teams – krijgen te maken met compleet nieuwe ervaringen en vragen. Er is veel bezinning en gebed onder hen. Het worden steeds vaker mensen die diep-afhankelijke kinderen van God willen zijn. Ze leren niet anders te kunnen. Zout blijven kan alleen als je dat bij de bron zoekt.
De laatste papieren Zout… Daarom namen we een leesverslag op over het boek Nooit meer evangeliseren. En in de rubriek Evangelisatie een terugblik op de geschiedenis van Zout, die veel eerder al begon met het blad Opdracht (Matteüs 28:18-20). Het blad verdwijnt. De opdracht blijft.

Voor het allerlaatste nummer van Zout  klik hier zoutmagazine

Annemarie Roth