In de blogpost Help, de kerk verdwijnt? 1 – De kerk in Nederland heeft een probleem van afgelopen maandag beschreven we kort wat Hirsch de crisis van de kerk noemt. De twee grootste problemen – uit “On the Verge” – zijn een strategisch en een missionair probleem. We lieten ook Nederlandse cijfers over de verkleining / verdwijning van de kerk zien die in diverse bronnen worden getoond.  Algemene en Nederlandse informatie, dus. We vertaalden het nog niet naar jouw persoonlijke situatie, of naar die van jouw gemeente.

Misschien is jullie kerk, of is jullie situatie wel ‘de uitzondering op de regel’ en herken je dus niet veel van de crisis van de kerk. Het kan ook zo zijn dat je de blogpost zelfs nog te zacht aangezet vindt, omdat in jouw omgeving echt niemand meer naar een kerk gaat, op jouzelf en wat persoonlijke vrienden na. In deze verwerking proberen we je te helpen om jouw eigen situatie in beeld te brengen. Ook geven we extra vragen die je, bijvoorbeeld samen met een bijbelstudiegroep/vereniging of kerkenraad, zou kunnen behandelen. Een deel van de vragen komen direct uit het ‘On The Verge’ van Allan Hirsch, anderen bedachten we zelf. Elke donderdag komt er een ‘verwerkingspost’ op de bijdrage van maandag.

Discussievragen

 1. Waneer je naar je eigen omgeving kijkt en de kerk waar jij deel van uitmaakt, herken je dan iets van het eerste, strategische, probleem?
 2. Bereikt  jouw kerk (en de kerken uit je omgeving) ongeveer 15-30% van de inwoners van je stad of dorp?
 3. Op welke manier(en) is jullie kerk relevant voor de mensen die niet bereikt lijken te kunnen worden door kerk en geloof?
 4. Welke dingen doen de plaatselijk kerken om juist die onbereikbare mensen op andere manieren toch te bereiken?

Onderzoeksvragen

Doe eens een kort onderzoek in je eigen omgeving om te ontdekken wat de specifieke cijfers zijn in je eigen stad of dorp. Hieronder geven we je wat hulpvragen daarvoor.

Onderzoek de omgeving

 1. Hoeveel mensen wonen er in je dorp of stad?
 2. Hoeveel kerken zijn er in je dorp of stad?
 3. Hoeveel mensen uit je dorp zijn actief lid van één van deze kerken (criterium: mensen die meer dan 2 keer per maand mee doen met een activiteit van een kerk)
 4. Zijn deze kerken werkelijk bezig met het bereiken van mensen uit de omgeving?
 5. Op welke manieren doet zij dat?
 6. Bij welke mensen zouden deze manieren minder of niet aansluiten in je omgeving?

Onderzoek de plaatselijke kerken

(TIP voor de volgende vragen: Probeer een afspraak te maken met iemand uit een andere kerkgemeenschap dan jij en spreek deze vragen door om zo de cijfers te horen)

 1. Hoeveel krimp hebben de kerken uit vraag 2 doorgemaakt in de afgelopen 10/20 jaar?
 2. Hoeveel groei hebben de kerken uit vraag 2 doorgemaakt in de afgelopen 10/20 jaar?

Onderzoek naar personen

 1. Hebben in de afgelopen tien tot twintig jaar mensen – zonder gelovige achtergrond – zich aangesloten bij jullie gemeente?
 2. Hoe zijn deze mensen in aanraking gekomen met je kerk?
 3. Wat was hun achtergrond voordat zij zich aansloten?
 4. Zijn ze bereikt door een specifieke activiteit van de kerk? Zo ja welke?
  Of zijn ze bereikt via relaties met christenen? Zo ja, wat voor typen relaties?
 5. Welke typen mensen bereikten jullie (je kerk) niet in de afgelopen 20 jaar?

Reflectievragen n.a.v. de antwoorden die je hierboven (samen) vond.

 • Wanneer je kijkt naar de resultaten van de antwoorden hierboven, herken je dan overeenkomsten met de twee problemen die Hirsch stelt in zijn boek?
 • Vind jij / vind je als groep dat jouw dorp of stad kerkelijk gezien in een crisis verkeert (motiveer je antwoord)?
  – Wat herken je juist wel?
  – Wat herken je echt niet?
 • Wat zou je willen doen met deze uitkomsten?
Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)