Het Koninkrijk van God
Het ‘Handboek voor diakenen’ neemt als uitgangpunt ‘De komst van het koninkrijk van God’. Dat is allereerst natuurlijk het werk van Gods Geest. Daarbij schakelt Hij de gemeente actief in. De auteurs zetten diaconaat in dit perspectief: zo is diaconaat niet alleen voorbehouden aan eigen gemeenteleden, maar ook – of misschien wel juist – voor mensen in de directe omgeving van de gemeente. Hoe krijgen zij anders te zien wat barmhartigheid en gerechtigheid inhoudt?

Hoe doe je dat dan?
Vanuit dit vertrekpunt beschrijft het handboek hoe je begint met het ontwikkelen van extern diaconaat: hoe een buurtonderzoek je daarbij kan helpen. Hoe belangrijk ‘leidinggeven’ is bij het werken aan verandering en groei in je diaconaal-missionaire uitstraling. Daarnaast natuurlijk ook over het inschakelen van gemeenteleden, waaronder jongeren, bij het ontwikkelen van diaconaat. Je leest over het voeren van gesprekken en over hoe je dit (mooie) werk volhoudt…

Nood binnen en buiten de gemeente
Het blijft niet alleen bij praktische-doe-dingen. Acht hoofdstukken beschrijven eigentijdse diaconale thema’s. Aspecten die zich voordoen in de samenleving en inderdaad: ook in de eigen gemeente. Armoede, eenzaamheid, vreemdelingen, relationele problemen, mensen met beperkingen, zorg om of aan verslaafden, (ex)gevangenen of mensen bijstaan rond sterven en rouw.

Voor wie relevant?
Natuurlijk, voor diakenen. Maar ook voor al die andere gemeenteleden die zich geroepen voelen tot ‘werken van barmhartigheid’. Lucas schijft in Handelingen 2,47:

‘Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk.’

Voor iedereen die wil (mee)werken aan zo’n goed gerucht over je eigen gemeente …. Meer info

Medewerkers?
Hayo Wijma is als redacteur en co-auteur betrokken geweest bij dit Handboek voor diakenen.
Verder schreven mee Trudy Eijkelenboom, Derk Jan Poel en Lútzen Miedema, René Erwich, Willemijn van Berkum, Lisa Borgerhoff-van den Bergh en Martijn Dekker. Allen zijn afkomstig uit verschillende protestantse kerken.