‘Groeien als Gemeente’ is een programma waarin u met uw kring/wijk intensief bezig gaat met de kern van het christelijk geloof, en daarmee met de essentie van het gemeente-zijn.’
Inhoud en doel
Aan de hand van een werkboek worden twee belangrijke kernen van het gemeente-zijn ter sprake gebracht:

  • Boven-binnen-buiten: onze relatie met God; onze relatie met elkaar in de gemeente; en onze relatie met anderen buiten de kerk. Per sessie ligt het accent op een van deze drie dimensies.
  • De bouwstenen. Om meer diepgang te brengen in de gesprekken in de kring ontwikkelde het Centrum bouwstenen. Dat zijn kortere of langere acties waar u alleen of met anderen aan gaat werken: een cursus doen, iemand bezoeken, samen bidden, een bijbeltekst uit het hoofd leren.

Die bouwstenen zijn handreikingen om aan het werk te gaan en u aan het werk te houden.
Het is de bedoeling opgedane inzichten toe te passen in uw eigen wijk en vervolgens doorgeven aan andere leden van uw gemeente.

Opzet

  • Vijf bijeenkomsten
  • Voor gemeentewerkers en kring-/wijkleden.
  • Een bijeenkomst start met een bijbelstudie, daarna volgt verdieping in een van de dimensies van gemeente-zijn, aan de hand van bestudeerde leesteksten.