Graag in gesprek is een cursus van drie dagdelen waarin u met niet- of andersgelovigen leert spreken over uw geloof. Het gaat daarbij steeds weer over de relatie tot God en de ander. Gebed en bijbelstudie hebben daarom een belangrijke plaats in de cursus.

‘Graag’ benadrukt jouw bewogenheid en liefde voor mensen. U wordt gedreven door liefde voor de ander, door bewogenheid met de ander, of door nieuwsgierigheid naar de ander. Daarnaast motiveert Gods oproep u om uw medemens lief te hebben en zijn of haar heil op het oog te hebben. Omdat God dat ook op het oog heeft.

Tijdens de cursus komt theorie aan de orde uit het boek  Volg Mij – hoe jij net als Petrus leert  evangeliseren.Volg Mij wil u uitdagen om uw leefomgeving te zien als de plek waar u vorm kunt geven aan Gods plan om de wereld te redden. In elk hoofdstuk staan korte bijbelstudies, waaronder steeds één studie waarin Petrus als voorbeeld voor nu wordt gebruikt.
Ter voorbereiding op de cursusavonden krijgen de deelnemers thuisopdrachten. Onder andere een opdracht waarin de cursist zich inleeft in een bijbelse persoon die een ontmoeting heeft met Jezus.

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)