Allereest een verwijzing naar de website van CIP, waar je meer kunt lezen over de speciale bijbel bij glossy MEER (5.000 exemplaren worden cadeau gegeven aan lezers). In het laagdrempelige boekje worden vier thema’s en veertig lessen behandeld.

De lessen zijn gericht op mensen die Jezus nog niet kennen,” vervolgt Otter. “Een leek die niets met de Bijbel heeft, kan dat boekje zonder kennis begrijpen. Het eerste thema gaat over open ogen. Daarin wordt duidelijk gemaakt wie Jezus is, wat de zonde en het eeuwige leven inhoudt. Zo leren mensen Jezus kennen. In het volgende thema is de vraag of mensen durven te groeien in het volgen van Jezus. Geïnteresseerden lezen onder meer over gebed, vrucht van de Geest en gehoorzaamheid (Lees het volledige artikel hier).

Evangeliseren is het verspreiden van het goede nieuws over Jezus Christus. Dat is de kern van het christelijk geloof: hij is gestorven in mijn plaats en opgestaan uit de dood! De glossy wil christenen een handvat bieden om met zoekers het gesprek aan te gaan over de vraag: Is er MEER? Belangrijk dus om te weten wat de glossy over Jezus communiceert.

Een inventarisatie…

Allereerst lees ik wat gewone ‘feitjes’ over het leven van Jezus. Dat hij in het jaar 0 is geboren in Bethlehem en opgroeide in Nazareth. Dat je in Jeruzalem nog steeds dezelfde weg kunt volgen waarop Jezus het kruis droeg.

  • Lizelotte van Dijk en Christophe Haddad noemen Jezus in één adem met personen als Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Buddha, Krisna en Mohammed. Christophe schaart ze op één lijn. Lizelotte is gefascineerd door Jezus, maar denkt niet dat hij veel met God te maken heeft.
  • Broeder Luc zegt dat hij ernaar uit ziet om Christus te ontmoeten als hij gestorven is. Dat triggert mij, maar jammer genoeg krijgt deze opmerking geen verdere toelichting.
  • In een artikel over de Jesus Trail schrijft Jan van den Bosch dat hij ‘de ontmoeting kreeg waar hij op hoopte: diep contact met Jezus.’ Wat die ontmoeting inhield wordt verder niet uitgewerkt.

Toch zijn er ook artikelen waarin wel wat duidelijkere uitspraken gedaan worden over Jezus:

  • Linda Wagenmakers zegt in het dubbelinterview met Christophe Haddad dat Jezus zichzelf aan het kruis geofferd heeft voor ons, zodat wij altijd bij God terecht kunnen.
  • Otto de Bruijne blijft een optimist door de liefde van Christus. Die liefde ontstaat niet bij zonde, maar bij humor. Bij het idee dat hij niet ernstig zijn eigen baas is. Dat hij zichzelf kan relativeren. Want wie is dat kleine mannetje eigenlijk als hij niet ook gewoon erkent dat hij maar klein en betrekkelijk is, maar wel geliefde door Christus. Het weer kunnen lachen, dat trok hem!
  • Arjan en Aline zongen de laatste nacht voor hun dochter het kinderliedje: Je bent veilig in Jezus armen, er is nergens een plek waar je zo veilig bent. Ook putten zij kracht uit het verhaal waarin Jezus een storm stilt en tegen zijn discipelen zegt: Waarom zijn jullie bang, ik ben er toch?
  • En tenslotte Aad Peters die in zijn Ark van Noach het verband uitlegt tussen eeuwig leven en het sterven van Jezus. De wortels van de boom van kennis van goed en kwaad eindigen op de onderste etage van de ark in de vorm van een kruis. Aan dat kruis begint de boom des levens te groeien. Voor het kruis hangt een grote spiegel die het hart van Jezus symboliseert. In die spiegel kun je jezelf voor het kruis van Jezus zien staan en lees je op een bordje: Dit is de spiegel van God waar je voor kunt gaan staan en waarin hij je ziet en accepteert zoals je bent.

 Conclusie

Glossy MEER telt in totaal 82 pagina’s. Ik ben een beetje verbluft over het magere resultaat van mijn inventarisatie. Ik heb met een markeerstift alle teksten over Jezus gearceerd en mijn bevindingen hierboven samengevat. Meer dan dit kom je in de glossy niet over Jezus tegen. Hopelijk zullen de lezers van de glossy de weg naar de kerk weten te vinden of naar christenen die hen meer kunnen vertellen over het leven en werk van Jezus, zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood.

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)