Een tweede inventarisatie, deze keer over wat de glossy communiceert over de kerk.

Het magazine noemt slechts in één artikel de kerk. Het betreffende artikel, over een pionierende stadskerk in Amsterdam, legt echter de nadruk op de maatschappelijke betrokkenheid van de gemeenschap. Geloven en zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen wordt door de glossy heen nogal individualistisch gepresenteerd. Dat is opvallend, omdat juist de groep gelovigen zo belangrijk blijkt te zijn bij het proces van tot geloof komen. Diverse onderzoeken tonen dat aan. Een warme gemeenschap waar ruimte is voor zoeken, vragen en twijfelen vormt daarbij een sleutelfactor. Belangrijk dus! Des te opmerkelijker dat die gemeenschap in de glossy buiten beeld blijft.

Daarnaast heeft de kerk als gemeenschap juist in tijden waarin veel mensen eenzaamheid ervaren iets te waardevols bieden. Onderdeel mogen zijn van een groep mensen die – met vallen en opstaan – samen onderweg is, voor elkaar zorgt en elkaar steunt. Nieuwe familieleden met wie je Gods huisgezin mag vormen. En eerlijk is eerlijk: daarbij gaat helaas van alles mis. Maar als het goed is, kenmerkt die gemeenschap zich door genade, vergeving en liefde. En dat onderscheidt de kerk van andere groepen.

Aan de andere kant zien wij dat kerkgangers vaak schroom hebben om niet-gelovigen mee te nemen naar kerkelijke activiteiten. Helaas is die schroom meestal terecht! We blijken als kerken namelijk weinig in staat te zijn om de verschillen in bijv. cultuur en taal te overbruggen. Kerkelijke activiteiten zijn vooral gericht op gelovigen, mensen met ‘voorkennis’ die de bijbelse taal kennen en thuis zijn in de christelijke cultuur.

Wanneer je als kerk je leden aanmoedigt om de glossy te verspreiden, houd er dan dus rekening mee dat:

  • Lezers in de glossy de weg naar de kerk toe niet vinden. Eerder adviseerden wij gemeenten daarom al zich duidelijk te presenteren (bijvoorbeeld door bij het magazine een flyer te voegen).
  • De actie MEER vraagt om aanvullende activiteiten waar kerkleden zoekers mee naartoe kunnen nemen. Laat daarbij deze zoekers zelf de agenda bepalen. Wat zijn precies die vragen waar zij mee worstelen?
  • Het goed is om een duidelijk statement te maken: hier staan wij als gemeenschap voor! De glossy blijft in haar boodschap nogal aan de oppervlakte. Wees je als kerk bewust van het goede nieuws dat je te vertellen hebt over Jezus en focus op die kern.

Nuance

Na dit geschreven te hebben, is enige nuancering op zijn plek. Ongetwijfeld zullen er ook zoekers zijn die de glossy het liefst anoniem door de brievenbus ontvangen. Zij willen ‘m best lezen, maar zonder de ‘verplichting’ om er nog eens over door te praten met degene van wie zij hem hebben ontvangen. Ook zullen er mensen zijn die (als zij daar behoefte aan hebben) de weg naar de kerk best zelf weten te vinden.

Er is veel discussie op gang gekomen over de zin en onzin van de glossy. Voor elk van de verschillende meningen is vaak wel iets te zeggen. Wat blijft staan is dat het een project is waaruit een groot missionair verlangen spreekt: heel Nederland laten praten over ‘Is er meer?’. Laten we bidden dat door dit project veel mensen bereikt zullen worden, dat ze gaan verlangen naar God of iets zullen ontdekken over zijn liefde voor mensen. En laten we ons vooral verwonderen over het feit dat God onze activiteiten wil gebruiken en zegenen.

Wat zou het mooi zijn als begin september inderdaad heel Nederland praat over de vraag of er meer is tussen hemel en aarde…

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)