Op mijn bureau ligt de glossy MEER+.
Met dit magazine wil het Evangelisch Werkverband kerken een handvat bieden. Zij worden opgeroepen aan te sluiten bij de landelijke actie en de glossy het eerste weekend van september deur aan deur te verspreiden, of het blad in te zetten bij bestaande contacten met mensen die niet of iets anders geloven.

Voor het advies dat het Centrum aan haar achterban geeft over deelname aan de actie en het verspreiden van de glossy, klik hier.
De hoofdlijnen van dat advies waren en zijn:

  • Verspreid de glossy niet huis aan huis, maar gebruik hem bij bestaande persoonlijke contacten.
  • Organiseer in september een laagdrempelige viering aansluitend bij het thema ‘Is er MEER+?’. Nodig hiervoor gericht mensen uit aan wie de glossy is uitgereikt.
  • Organiseer daaropvolgend een of MEER+ missionaire activiteiten waarin het thema verder uitgewerkt kan worden.

Ik heb de glossy alvast voor je gelezen. Wat vond ik ervan?

Uitstraling
Het omslag is bepalend voor of ik wel of niet het blad ga doorbladeren als ik hem bijvoorbeeld ergens in een wachtkamer zie liggen.

MEER+ ziet er prachtig uit. Het magazine is volledig fullcolour en op een mooie kwaliteit papier gedrukt. Een echte glossy dus! Hij oogt fris en eigentijds. De cover is uitnodigend, maar uit de teksten op de voorkant blijkt niet heel duidelijk dat het om een magazine met een religieus karakter gaat. Ik zou het blad zeker pakken, maar als ik een ‘niet-gelovige’ was, zou ik me toch een beetje voor de gek gehouden voelen, als ik verderop ontdek dat het magazine MEER+ boodschap in zich draagt dan de voorkant doet vermoeden.

De grote lijn
De glossy wordt gepresenteerd als ‘het lifestylemagazine met diepgang’. Die diepgang is niet in alle artikelen even duidelijk aanwezig, maar ik word als lezer door het totaal wel geprikkeld om na te denken en te reflecteren. Mijn indruk is dat deze glossy voor de gemiddelde ‘zinzoeker’ een interessant tijdschrift is.
De 82 pagina’s zijn gevuld met artikelen over onderwerpen waarvan de één duidelijker met zingeving of religie te maken heeft dan de ander. Deze mix tussen luchtig en inhoudelijk maakt ‘m prettig leesbaar en niet al te ‘zwaar’.
De artikelen in de glossy zijn op hoofdlijnen te verdelen in een aantal categorieën. Morgen verschijnt op de onze weblog een gedetailleerde reactie op de hele inhoud van MEER+.
In het magazine wordt veelvuldig verwezen naar www.isermeer.nl. De website bevat veel extra informatie, maar er is geen mogelijkheid tot interactie. Jammer! Hier ligt een belangrijke taak voor de lokale kerken.

Ontbrekende informatie
Overigens ontbreekt informatie waaruit de lezer kan opmaken wie of wat er achter de glossy zit. In de colofon wordt alleen aangegeven dat MEER+ een uitgave is van ‘Stichting EWV, samen met partners’. Ook is er geen ruimte op de omslag beschikbaar waar kerken zelf contactgegevens kunnen opnemen. Dat vind ik een gemiste kans. Als lezer vind ik het ‘verdacht’ overkomen als niet duidelijk waar deze glossy vandaan komt.

Wij raden kerken die met de actie aan de slag gaan nadrukkelijk aan duidelijk te laten zien wie zij zijn. Een flyer of informatieblad bij de glossy is een must!

Advies
Naar aanleiding van de glossy adviseren wij kerken het volgende:

  • We gaven hierboven al aan dat het belangrijk is om op het magazine duidelijk aan te geven bij welke kerk het blad vandaan komt. Maak je er een flyer of informatieblad bij? Zorg ervoor dat het er professioneel uitziet!
  • Weet aan wie je de glossy geeft. Nogmaals herhalen wij ons advies om de glossy persoonlijk te overhandigen aan bestaande contacten.
  • Weet waarom je de glossy geeft. Waarom denk je dat het magazine interessant is voor degene aan wie je het wilt geven? Wijs hem/haar op de artikelen waarvan jij denkt dat ze aansluiten bij de ander.
  • En vergeet niet te zorgen voor een vervolg. Nodig de ander bijvoorbeeld uit voor een activiteit in jouw gemeente. Of praat samen nog eens door over het magazine en luister goed naar wat de ander ervan vond. Het is een mooie kans om hem/haar (nog) beter te leren kennen!

Woensdag op onze weblog: de vervolg-recensie over MEER+ – dan op detailniveau
Donderdag: lees wat mijn vriendin Lidy van de glossy vindt.

Deze blog is geschreven door Nanda Langkamp.
Zij was missionair werker bij de Veenhartkerk in Mijdrecht, deed onderzoek naar de inwijding in geloof en gemeenschap van nieuwe gelovigen en schreef mee aan het Handboek voor Kinderwerkers. Nanda is nu werkzaam bij het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken als adviseur op het gebied van evangelisatie en missionair kerk zijn.

 

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)