Wat lees je zoal in dit nieuwste ‘lifestylemagazine met diepgang’?

Een aantal BN-ers aan het woord
Door de glossy heen komen verschillende BN-ers aan het woord (Linda Wagenmakers, Christophe Haddad, Lizelotte van Dijk, Arie Boomsma en Monique van der Werff). Zij vertellen over hoe zij in het leven staan en hun eigen zoektocht naar antwoorden op zingevingsvragen.

Mensen over hun passie
Daarnaast vertelt een aantal personen (de een wat MEER+ bekend in christelijk Nederland, de ander wat minder) over hun passie. Zomaar een greep uit de artikelen in deze categorie:

  • Tiemen Westerduin vertelt over zijn ideaal: armoede de wereld uithelpen.
  • Brigitte Makkinje wil verschil maken voor een ander.
  • Drie pionierende broers leveren belangrijke bijdragen aan de samenleving.
  • En Harm Slomp maakte een opmerkelijke carrièreswitch.

In deze verhalen mis ik echter de diepere motivatie. Wat zijn de beweegredenen van deze mensen? Waar komt hun passie ten diepste vandaan? 

Beladen onderwerpen
Er zijn een paar artikelen waarin wèl wat dieper wordt doorgestoken. Vooral het artikel waarin Aline en Arjan heel open vertellen over het verlies van hun dochter Janne komt binnen. Het is bijzonder om te lezen over hun vragen aan God en hoe ze kracht putten uit hun geloof.

Een mooi mix van geloven, vragen en zoektochten
Ik vind het krachtig dat er mensen aan het woord komen vanuit heel diverse achtergronden en in verschillende stadia van hun (geloofs)zoektocht. Die mix bevordert de geloofwaardigheid van de glossy en maakt dat de lezer zich altijd wel met één verhaal kan identificeren.

Stilte en meditatie
Er zijn artikelen geschreven vanuit verschillende christelijke tradities. Een van de redacteuren doet verslag van een ‘dagje stilte’ in een trappistenklooster. Er is een artikel gewijd aan inkeer, verstilling en bedevaart. En de podcast-priester Roderick Vonhögen vertelt over ‘het clubgevoel dat ontstaat bij gamen’.

Binnenkijken
De rubriek ‘Binnenkijken’ portretteert drie personen thuis. Nieuwsgierig als wij mensen nu eenmaal zijn, is zo’n kijkje in iemands leven en omgeving altijd leuk.

Wat valt uit de toon in dit mooie blad?

Paranormaal?
Eén artikel valt uit de toon: ‘Zoektocht naar God tussen de geesten’ heeft een andere sfeer dan de rest van de glossy. Het is waarschuwend tegen het paranormale, waar de andere artikelen de lezer over het algemeen zelf een keuze laten en geen mening opdringen. Ook de woordkeuze roept vragen op (bijvoorbeeld: ‘slechte entiteiten die willen leven en zich aan je vastzuigen’). Daarnaast is de vormgeving van de pagina nogal dreigend. Dit artikel had wat mij betreft achterwege gelaten mogen worden.

Daten?
Ik was nogal verbaasd om een boek over daten (‘Weet hoe je date!’) in deze glossy tegen te komen en heb er sterke twijfels over of de gemiddelde ‘zinzoeker’ interesse heeft in dit onderwerp.

De keuze van de Bijbelvertaling
De tekst van Lucas 15 (het verhaal van de verloren zoon) is opgenomen in het Grieks, de Statenvertaling en Het Boek. Waarom is niet gekozen voor de tekst uit de Nieuwe Bijbelvertaling?

 

Dinsdag verscheen op onze weblog: De recensie over MEER+ – grote lijnen en adviezen
Donderdag lees je wat mijn vriendin Lidy van de glossy vindt.

Deze blog is geschreven door Nanda Langkamp.
Zij was missionair werker bij de Veenhartkerk in Mijdrecht, deed onderzoek naar de inwijding in geloof en gemeenschap van nieuwe gelovigen en schreef mee aan het Handboek voor Kinderwerkers. Nanda is nu werkzaam bij het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken als adviseur op het gebied van evangelisatie en missionair kerk zijn.

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)