De klacht dat kerkdiensten niet goed aansluiten bij jongeren en dat jongeren daardoor steeds minder vaak komen, zal velen bekend in de oren klinken. De GKv Hardinxveld-Giessendam bedacht een oplossing: focusdiensten. Gemeentelid en jeugdwerker Anko Oussoren vertelt over dit nieuwe initiatief.

Ruim tien jaar geleden is bij ons in de GKv Hardinxveld-Giessendam na een intensief bezinningstraject het jeugdwerk veranderd. De nieuwe visie op het jeugdwerk werd uiteindelijk zelfs de gemeentevisie: ‘ieder hart een woonplaats van Christus’.

Ondanks alle veranderingen die binnen de gemeente plaatsvonden werden de zondagse samenkomsten nauwelijks aangepast, met uitzondering van enkele liturgische vernieuwingen. Juist in de diensten merkten we echter dat we de verbinding met de jongeren kwijtraakten. De diensten sloten niet aan bij de jongeren, waardoor zij steeds minder frequent kwamen. Voor de kerkenraad betekende dat ‘code rood’: er moet iets veranderen!

Elke dag

Met onze gemeente willen we kerkdiensten kunnen houden die jongeren aanspreken wat betreft inhoud, muziek, beeld en communicatie. Diensten waarin God centraal staat en waarin ouderen door hun aanwezigheid en deelname laten zien dat ze bereid zijn om jongeren te helpen in hun relatie met God en hun groei in het geloof.

We hebben een voorbereidingsgroep samengesteld waarin jongeren onder leiding van enkele volwassenen hierover zijn gaan nadenken. Deze groep zoekt geloofsthema’s die onder jongeren spelen en brengt die thema’s op een voor jongeren aansprekende manier tijdens kerkdiensten aan de orde.

De boodschap zelf staat niet ter discussie,
maar de manier waarop ze gebracht wordt wel

Wat betreft de keuze van de thema’s, de invulling en de vormen is er veel mogelijk. De boodschap zelf staat niet ter discussie, maar de manier waarop ze gebracht wordt wel, juist vanuit het verlangen om te laten zien dat God en geloven een plek hebben in het leven van elke dag. Dit houdt concreet in dat thema’s aan de orde gesteld kunnen worden door bijvoorbeeld muziekclips, tv-fragmenten of films – net wat past bij het thema.

Aanwezigheid

We hebben ervoor gekozen om dit jaar te starten met een aantal van deze focusdiensten. Daarbij houden we rekening met de bestaande jongerenactiviteiten en jeugddiensten in ons dorp. Na dit jaar willen we de diensten evalueren en kijken hoe we verdergaan, niet alleen wat betreft de vorm, maar ook wat betreft de frequentie.

Het is allemaal nieuw en zal dus wat gewenning vergen. Het vraagt een zekere flexibiliteit van vooral oudere gemeenteleden, omdat het anders gaat dan zij gewend zijn en we hun bewust vragen om aanwezig te zijn bij deze diensten. Want juist door hun aanwezigheid laten ze zien dat ze het belangrijk vinden dat jongeren verbonden zijn en blijven met Christus en zijn gemeente. Door hun aanwezigheid kunnen ze zelf ook zien hoe jongeren met hun geloof bezig zijn. Hopelijk zal op die manier een mooie verbondenheid ontstaan en is er een basis om met elkaar in gesprek te zijn.

Dit artikel is gepubliceerd in OnderWeg van 4 april 2015

Hieronder een voorbeeld van een focusdienst

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)