‘De diaconie is vaak niet het meest sexy onderdeel van de kerk. Jongeren kennen de dominee, de jongerenwerker, soms de (jeugd)ouderling. Ze kennen de koster want die houdt ze voortdurend in de gaten en ze kennen de mannen die op gemeentedagen aan de bbq staan en het bier beheren. Maar de diaken? Tsja…’ Aldus Rikko Voorberg op de diakendag 2012 met als thema ‘Verbonden met de WIFI generatie’.

Gelukkig hoeft het daar niet bij te blijven. Er zijn volop kansen om jongeren en diaconaat bij elkaar te brengen. Jongeren willen een kerk die zich aan haar woord houdt. Die doet wat ze zegt. Waar woord en daad hand in hand gaan. Een kerk die hoopgevend is en inspirerend. Waar jongeren ook in kunnen participeren, want handen zijn altijd nodig. Er zit kracht in een genadige, diaconaal werkende kerk! Zo’n kerk kun je uitleggen. En daarin kan ook de tiener meedoen.

Laten ervaren

Alle reden dus om tieners actief bij het diaconaat te betrekken. Dat is nodig, want de ander dienen zoals Christus ons diende, komt je niet vanzelf aanwaaien. Zeker niet bij tieners die midden in de fase zitten waarin ze erg met zichzelf bezig zijn! Dit mogen ze dus leren, bijvoorbeeld van jou als diaken, door  praktijk’lessen’  in het omzien naar de ander. Dat hoef je niet allemaal zelf te doen. Betrek er gerust andere gemeenteleden bij. Maar zorg als diaken dat het dienende en delende karakter van de kerk duidelijk wordt gemaakt
aan de jeugd. Door gesprek en door daad. Daarbij is het een goed uitgangspunt om tieners te laten ervaren waar het bij diaconaat over gaat. Doen! is het motto in Zwolle-West. Een aantal gezinnen in de gemeente organiseert bij toerbeurt een concrete diaconale activiteit voor 16-plussers op een zaterdagmorgen. Bijvoorbeeld met ouderen iets doen, koken voor daklozen, klussen, de buurt opruimen, een geldactie voor een goed doel, helpen bij een activiteit in de wijk. De activiteit wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd als moment om er samen over na te praten en ervoor te bidden en danken. Hieronder lees je ervaringen van een aantal tieners die gewoon doen!:

Je wordt er zelf ook blij van
‘Ik zit bij een soort vereniging in onze kerk die Doen! heet. Een keer in de maand gaan we als jongeren een ander helpen. Dit kan verschillend zijn; van wandelen met ouderen tot mensen helpen met klussen. Het doel is om een ander te helpen, om iets vrijwillig voor een ander te doen die het nodig heeft. Ik vind het mooi om iets te doen voor een ander omdat je ziet dat de mensen het waarderen en blij zijn dat je helpt. Door dit te doen, word ik er zelf ook bewust van hoe goed ik het ei- genlijk heb. Ik vind het belangrijk om iets voor een ander te betekenen en bij Doen! kan ik dat doen. Het hoeft niet per se iets heel groots te zijn, de meeste mensen zijn met iets kleins vaak al heel dankbaar! Ik denk dat het goed is dat we met elkaar iets doen voor een ander die het nodig heeft. Zo kunnen we laten zien dat we om anderen geven. Het is mooi om de ander een stukje liefde te geven door er voor ze te zijn. Het is een mooi gebaar om iets voor een ander te betekenen. En je wordt er zelf ook blij van als je een ander een beetje blij kan maken met het gebaar om iets voor diegene te doen. Ik in ieder geval!’ Judith Prins

Dat je je geloof ook in praktijk brengt
‘We zijn een aantal keer naar een zorg/logeerboerderij geweest (de Hof van Sion en de IJsselhoeve), waar we van alles hebben gedaan: de moestuin winterklaar gemaakt, struiken in de grond gezet en van houtsnippers paadjes maken door de tuin. Ook zijn we een keer naar Sprank geweest in Zwolle-Zuid. Op die locatie wonen mensen met een verstandelijke beperking. We zijn daar met de bewoners naar de C1000 gelopen om wat boodschapjes te doen. Een ander deel deed spelletjes met de bewoners. Het is leuk om eens iets heel anders te doen. En ik vond het bijzonder om te zien dat mensen ook echt blij zijn wanneer je ze helpt. Het zijn vaak klussen waar ze zelf geen tijd voor hebben, maar die wel moeten worden gedaan. Ik denk dat het belangrijk is dat je je geloof ook in praktijk brengt, en bij Doen! krijg je daar de mogelijkheid voor.’ – Anke Meijer

Ik doe heel graag wat met m’n handen
‘Ik vind Doen! een heel goed initiatief, want ik help daardoor mensen en ik doe heel graag wat met m’n handen.’ – Coen Visscher

Hulpmiddelen

Wil je in je eigen gemeente ook diaconaal aan de slag met tieners ? Gelukkig hoef je het wiel niet helemaal zelf uit te vinden. Er zijn allerlei tools waar je gebruik van kunt ma ken:

  • Hartwerk Youth for Christ en Compassion ontwikkelden drie uitdagende tiener-programma’s over armoede en gerechtigheid. Hartwerk is een uniek project voor kerken dat tieners aan oudere gemeenteleden koppelt door klusjes bij hen te doen. Met hun verdiensten ondersteunen zij via Compassion een kind of tiener in een ontwikkelingsland. Ze bouwen met hem of haar een relatie op door voor het kind te bidden en brieven uit te wisselen.
  • Nacht Zonder Dak Breng één nacht met een groep tieners van de kerk door in een zelfgemaakt krotje van plastic en kartonnen dozen. Vraag het draaiboek aan en betrek tieners bij het organiseren. De opbrengst van de Nacht Zonder Dak gaat naar projecten onder straatjongeren in Bolivia, Cambodja en Kenia.
  • Walk4Water Stimuleer deelname aan de Walk4Water als manier om jong en oud letterlijk diaconaal in beweging te krijgen. Tieners kunnen zo ervaren wat het is om kilometers te moeten lopen voor schoon drinkwater. Door sponsorgeld wordt concreet bijgedragen aan drinkwaterprojecten wereldwijd.
  • In actie voor DVN Help tieners om een eigen actie te bedenken om daarmee een concreet project te steunen via dit online actie platform. Laat ze een leuke, gave, opvallende, mooie, bijpassende manier bedenken om geld in te zamelen voor een project van DVN. Of ze nou een marathon gaan lopen voor Soembaneze boeren of zelfgebakken taarten willen verkopen om mensen in Midden-India een kans op een betere toekomst te geven. Alles is mogelijk. Een moderne manier om te strijden tegen armoede en onrecht en om de boodschap van God wereldwijd te vertellen.
  • Stichting Present Ontdek hoe waardevol het is om in je eigen omgeving samen een ander te ontmoeten en te helpen. Doe mee met een groep tieners. Zo kun je als gemeente ook nog es meer betrok- ken zijn op de samenleving.
  • ZipYourLip Tieners eten in een bepaalde periode 24 uur lang niets en laten zich daarvoor sponsoren. Het geld wordt besteed aan leeftijdgenoten in bijvoorbeeld Zuid-Soedan. Je kunt dit samen met de tieners in je eigen gemeente opzetten.
  • Micha Young Een modern, aansprekend en interactief programma voor tieners over goed en recht doen. Speciaal ontwikkeld door jeugdwerkers uit diverse kerken. Met veel ludieke en praktische opdrachten om, soms letterlijk aan den lijve, te ondervinden wat onrecht is. Meer voorbeelden vind je op www.diaconaalsteunpunt.nl/jongeren.

Deel praktijkvoorbeelden Om de ontwikkeling van het jeugddiaconaat te stimuleren, zijn meer praktijkvoorbeelden zoals Doen! van harte welkom. Stuur ze gerust door naar het Diaconaal Steunpunt. Via de website worden ze dan beschikbaar gesteld aan andere diaconieën.

Dit artikel is gepubliceerd in ‘Dienst‘ nummer 3 2013

Derk Jan Poel; medewerker van het Diaconaal Steunpunt (DS) van en voor diakenen.