Programma’s

  • Bewegen vanuit het middelpuntDit programma helpt kerken om samen een route te vinden in veranderingsprocessen aan de hand van een gesprekshandreiking voor gemeentebijeenkomsten en voor wijken en/of kringen.
  • Samen groeienHaaks op de leegloop van kerken en de toename van individualisering is er juist ook behoefte aan gemeenschap. Een plek waar je mag zijn zoals je bent, waar je gelijkgezinden treft en waar je een thuis kunt ervaren. De kerk kan zo’n plek zijn, sterker nog: is geroepen om zo’n plek te zijn. Echter de diversiteit in gemeenten vergemakkelijkt dit niet direct. In dit programma wordt ingezoomd op datgene wat de gemeente(leden) verbindt, het christelijk geloof, om vervolgens samen verder te groeien.
  • Samen in gesprekEen cursus van vijf dagdelen waarin gemeenteleden met elkaar leren spreken over hun geloof en luisteren naar elkaars overtuigingen. Het gaat daarbij steeds weer over de relatie tot God en anderen. Gebed en bijbelstudie hebben daarom een belangrijke plaats in de cursus.
  • DiversiteitHoe doe je recht aan de diversiteit in opvattingen en belevingen die er binnen de gemeente bestaat? Het Praktijkcentrum biedt een project aan dat gemeenten wil aanmoedigen en helpen om juist over diversiteit met elkaar in gesprek te gaan.
  • 24/7 kerkMet dit programma worden kerken praktisch ondersteund bij het zoeken naar mogelijkheden hoe de plaatselijke gemeente actief deel kan uitmaken van Gods plan voor Zijn wereld.
  • Leven in Christus: Deze cursus wil bijdragen aan de verdieping van uw kennis over en uw geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Het bespreekt de vraag Leven in Christus: ‘in’ Christus zijn, wat is dat?
  • Gemeenschap der heiligen: Een bijbelse en sociologische bezinning voor huisgroepen en kringen over onderdeel zijn van een geloofsgemeenschap en de meerwaarde die dit heeft voor zowel de persoonlijke geloofsontwikkeling als het missionair uitreiken naar ongelovigen.
  • Krimpende kerk: In 2014 is er een traject geweest met een vijftal kleine kerken uit de classis Assen. Als vervolg daarop willen we toerusting bieden aan kerken die geconfronteerd zijn met krimp en daar op een goede manier mee om willen gaan.

Websites

  • Homo in de kerkHomo in de kerk is een handreiking om tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden te komen en een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit te ontwikkelen. De website is een samenwerkingsproject van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
  • In gesprek over seks: Jongeren en seksualiteit. Een spannend onderwerp. Hoe brengen we het mooie cadeau van seksualiteit over aan jongeren? Wat weten jongeren al door middel van de media? Hoe geven we ze een bijbels beeld mee? Jongeren stellen vragen: hoe ver ga je met je vriend of vriendin op seksueel gebied? En mag zelfbevrediging nou wel of niet?

Hebt u interesse in ons aanbod of heeft u een vraag? Wilt u graag toerusting ontvangen, maar biedt ons aanbod niet wat u zoekt? Voor meer informatie, neemt contact met ons op. Stuur een mail naar info@praktijkcentrum.org of vul onderstaand formulier in. Kijk hier voor onze tarieven.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Moniek Mol

Moniek Mol

Weet als enthousiaste en gedreven adviseur de verschillende kanten van een zaak te belichten. Heeft door diverse banen binnen kerkelijk én niet-kerkelijk jeugdland een brede kijk op verscheidenheid van generaties. Houdt van Zijn kerk en wil graag bijdragen aan een bloeiend Koninkrijk. Wil Hem volgen en ziet dit als een groot avontuur. Mail Moniek
Moniek Mol

Latest posts by Moniek Mol (see all)