Afgelopen zaterdag was de eerste pepdag voor kerkenraden. Gerard ter Horst, Redacteur kerk en religie van het Nederlands Dagblad was aanwezig en hij schreef een artikel.

Zo langzamerhand heeft iedereen er mee te maken: een kind, familielid of vriend die de kerk loslaat en het geloof vaarwel zegt. Dat was merkbaar in een bovenzaaltje van Het Lichtpunt in de Asser nieuwbouwwijk Kloosterveen. ‘Geloofsverlating’, een nieuwe term, vraagt aandacht voor het onzichtbare: wat gebeurt er met het geloof van leden die in stilte de kerk verlaten? En hoe ga je om met vragen als ‘gaat mijn kind voor eeuwig verloren’ en ‘kan ik nog bouwen op de doopbelofte die het kind ooit heeft ontvangen’? Als iemand afscheid neemt van het geloof confronteert dat de gelovige met de vraag waarom hij zelf wel gelooft en hoe hij aan dat geloof komt. Dit kan in verband worden gebracht met de leer van de uitverkiezing, dat ‘keurig netjes in onze geloofsbelijdenis staat maar waar we verder niets mee doen’.

Klik hier voor het volledige artikel.

Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Is doelgericht bezig met jongerenwerk, catechese en mensen met beperkingen in de kerkelijke gemeente. Houdt van processen met mensen in de kerk en houdt van groei en bloei, niet in de laatste plaats in haar tuin. Is vaak kartrekker in processen en door haar daadkracht en ervaring onmisbaar in de organisatie. En voor de freelancers van het Praktijkcentrum een vast aanspreekpunt. mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)