Het proces van geloofsinwijding, het thema van dit nummer, kent vele kanten. In deze ‘praktijk’ delen vier verschillende personen, vanuit vier verschillende invalshoeken hun ervaringen met dit onderwerp. Vanuit de positie van de ingewijde, de inwijder, de gemeente en de inwijding van jongeren krijgen we zo een beeld van verschillende facetten van het proces.

De ‘ingewijde’, Kiki Ruhe

‘Geef een ­welkom gevoel, laat iemand voelen dat hij of zij erbij mag horen en leg niet teveel op.’ Een jaar of tien geleden kwam Kiki Ruhe in aanraking met de kerk. Haar ouders hebben haar katholiek opgevoed, maar op een heel vrijblijvende manier. ‘Toch bleef het geloof mij wel trekken. Rond mijn dertigste ging ik echt meer zoeken. Maar de drempel was te hoog om zo een kerkdienst binnen te stappen. Al zoekende kwam ik bij een Alphacursus terecht, die verbonden was aan twee gemeenten. Voorheen had ik het gevoel dat ik eerst perfect moest zijn voor ik bij ‘de kerk’ mocht horen, maar hier merkte ik dat ik ruimte kreeg om op zoek te gaan. Ik kreeg nieuwe contacten. Nu moest ik uitzoeken wat ik precies wilde. Ik ben bij beide gemeenten langs geweest. De eerste was vrij conservatief en dat sprak mij niet aan. Maar bij de tweede had ik echt het gevoel dat ik thuiskwam. Ik werd welkom geheten bij de deur en na de dienst kon ik koffiedrinken en even doorpraten. De mensen stonden open voor vragen en twijfels en wat vooral heel belangrijk was, ze legden me niets op. Ik hoefde me niet gelijk te binden. Ik was gewoon welkom. Ik werd uitgenodigd voor een huiskring. Hier kwam ik erachter dat er binnen de kerk ook nog veel verschillende meningen zijn. Hier kon ik mezelf zijn. Ik heb een introductiecursus tot de gemeente gedaan, hoe de gemeente in ­elkaar zat. Dat er in een kerk regels moeten zijn, dat is duidelijk. Toch zijn er ook heel veel tradities en gewoonten. Voor ­iemand die hier niet mee opgegroeid is zijn die wel lastig te herkennen en begrijpen. In 2007 heb ik belijdenis gedaan. In deze gemeente krijg ik ruimte om mijn talenten te ontdekken. Ik kan en mag in deze gemeente mezelf zijn en voel me thuis.’

‘ … laat iemand voelen dat hij of zij erbij mag horen en leg niet teveel op.’

De ‘inwijder’, Peter Messelink

‘Simpelkerk is een huiskerkgemeente in Barneveld waarin het delen van ons leven met elkaar centraal staat. Door zichtbaar te zijn in de wijk en omdat iemand altijd wel weer iemand anders kent, ontstaan er veel spontane contacten. Een mooie manier om het evangelie te brengen. De gemeente groeit en dat betekent dat we ook te maken hebben met nieuw-gelovigen. Zij worden opgenomen in de gemeenschap waarin ze verder kunnen groeien in hun geloof. Dit doen we op een ontspannen manier door samen te eten, maar ook op een intensievere manier door Bijbelstudie en (discipelschaps)trainingen. Naast de vaste contactmomenten in de week steken we er zoveel mogelijk op in om gezamenlijk activiteiten te ondernemen, zoals sporten of muziek maken. Nieuwkomers voelen zich daardoor welkom. Doordat Jezus, onze God, aan ons gelijk werd, zijn wij aan elkaar gelijk. Deze gelijkheid ervaren nieuwkomers. Ze zijn niet anders of apart, ze zijn gelijk. Persoonlijk is mijn gezin van herkomst erg belangrijk geweest. Mijn ouders hebben mij onderwezen en in het leven met God laten zien wat Hij voor hen betekent. Later heb ik ingezien hoe God in ons gezin gewerkt heeft. Ik hoorde over genade, maar pas later begreep ik wat dat inhield: een overweldigende vloed van onvoorwaardelijke liefde. Dit blijf ik vasthouden in de betrokkenheid bij nieuw-gelovigen. Het evangelie is eigenlijk heel eenvoudig, leg het alleen maar eens eenvoudig uit! Door eenvoudige woorden te gebruiken en steeds terug te gaan naar de basis van mijn geloof, wil ik vertellen wat Jezus voor mij heeft gedaan en dat Hij dicht bij ons wil zijn. Ik leer door de gesprekken heen steeds meer wat Jezus voor ons heeft gedaan en wat hij in mensenlevens doet en kan doen. Dit maakt mij stil en tegelijkertijd enorm vreugdevol. Wat een God hebben wij!’

De gemeente als inwijdingsplek, Winsum

‘Wanneer je het geloof vergelijkt met een huis dat nieuw voor je is, dan heb ik nu de gang ontdekt. Ik zou zo graag de rest van de kamers ontdekken.’ Dit was de uitspraak van iemand die de ‘Op zoek’ cursus in onze gemeente heeft gevolgd. Ze had het jaar daarvoor de boodschap van de Bijbel leren kennen en was een beginnende relatie met de liefhebbende, levende God aangegaan. Uit deze uitspraak sprak een diep verlangen om God nog meer te leren kennen.

Veel dingen die in onze gemeente ­georganiseerd worden, zijn toegankelijk voor gasten. Er zijn activiteiten voor vrouwen, mannen, jongeren en kinderen. Er worden Open Poort diensten georganiseerd, speciaal gericht op belangstellenden. Er zijn jeugddiensten waar jongeren met anderen mee kunnen komen. Een aantal jongeren wordt hiervoor uitgenodigd na de sportweek van Athletes in Action. Sommigen van hen doen ook mee met de jeugdavonden. Daarnaast staat de belijdeniscatechisatie open voor zoekende jongeren.

Na een cursus ‘Op zoek’ kunnen mensen gastlid worden. Zo krijgen ze gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met wat het betekent om lid van de gemeente te zijn. Ze krijgen ook huisbezoek. Naast de Op zoek-groepen zijn er ook nog andere gespreksgroepen. Dit zijn groepen van mensen die wel geïnteresseerd zijn – sommigen hebben een Op zoek-cursus gevolgd, maar ze voelen zich nog niet thuis in een bijbelstudiegroep. Zo kunnen ze toch groeien in het geloof.

Tijdens de belijdenisdiensten doen intreders belijdenis en worden ze gedoopt. Dat is echt een feestelijke gebeurtenis. Alle belijdeniskandidaten geven een kort getuigenis en dat is vaak heel aangrijpend en indrukwekkend.

Toch blijft er in onze gemeente nog veel te verbeteren bij het inwijden van zoekers. We vertrouwen erop en bidden ervoor dat God ons werk wil zegenen.

Inwijding van ­jongeren

Louïse Verbree uit Ten Boer laat haar gedachten gaan over inwijding van jongeren in de gemeente. ‘Mijn ­gedachten gaan uit naar mijn jonge broeder. Belijdenis gedaan, op zichzelf gaan wonen en de kerk raakte op de achtergrond. Mijn gedachten gaan uit naar mijn oudere zuster. Haar dochter krijgt een relatie met een jongen uit een andere kerkelijke gemeente. Mijn gedachten gaan uit naar mijn jongere zuster. Zij is getrouwd met iemand die geen christen is. Mijn gedachten gaan uit naar jongeren die het afgelopen jaar belijdenis hebben gedaan. Zij staan aan het begin van een volwassen kerkleven. In al deze contacten kom ik iets heel waardevols tegen. Elke broeder en zuster heeft andere christenen om zich heen nodig om elkaar te wijzen op onze Heer. Als je jongere, of starter, bent in het kerkelijk leven dan heb je nog niet altijd een vaste en vertrouwde groep christenen om je heen, je bent nog niet gesetteld. Daarom zou het heel waardevol zijn als je bij je belijdenis of als nieuwkomer gekoppeld wordt aan een broeder of zuster, een voorbeeld in geloof. Je kunt elkaar uit liefde en vertrouwen stimuleren en coachen. Dat is de waarde van een gemeente: ­persoonlijk contact, coachen van elkaar, een groep christenen om je heen. Wat zou het mooi zijn als elke broeder of zuster iemand heeft in het geloof waarbij je met je vragen terecht kan. Iemand die je vertrouwt, iemand die dichtbij de Heer leeft en die vanuit de liefde van Christus, vanuit een open houding met jou kan praten. Iemand die je mee kan nemen in het kerkelijk leven en die je uitleg kan geven of je kan laten zien waar je antwoorden kan vinden. Iemand die met en voor je kan bidden en samen met je uit de Bijbel leest. Zo kunnen we als gemeente proberen te leven naar Kolossenzen 3: 12-17. En kunnen we komen tot een volmaakte eenheid.’

‘ Elke broeder en zuster heeft andere christenen om zich heen nodig om elkaar te wijzen op onze Heer.’

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)