In het contact met jongeren luister je naar hun verhalen, belevenissen, vragen en emoties. Dat vraagt om specifieke luistervaardigheden. Ook kun je worden geconfronteerd met hun (soms lastige) gedrag. Stel dat een jongere met veel lawaai binnenkomt terwijl je net aan het bidden bent. Wat doe je dan? Hoe luister je en hoe geef je een gelijkwaardige luisterreactie?

Je hebt een goede onderlinge band met jongeren en jullie kunnen veel met elkaar delen. Je luistert en communiceert zonder problemen met hen. Maar dan word je geconfronteerd met moeilijk gedrag. Bedenk dan éérst voor wie dit gedrag een probleem is. Realiseer je dat jongeren zich vaak nog onvoldoende bewust zijn van het effect van hun gedrag op anderen. Daar zijn ze niet mee bezig, omdat ze vooral ik-gericht zijn. Hun gedrag is dan ook niet een probleem voor hen, maar een uitdaging voor jou.

Het is daarom belangrijk dat je onderscheid maakt tussen het gedrag van de jongere (lawaai maken, een ander onderwerp bespreken, mobielgebruik enzovoort) en het oordeel dat jij daarover hebt, want dat is persoons- en situatieafhankelijk.

Tegelijk leert de praktijk dat het niet altijd makkelijk is dit onderscheid te maken. Van belang is dan dat je duidelijk reageert zonder daarbij op een beschuldigende (bestraffende) manier een jij-boodschap te geven. Het gevolg van zo’n jij-boodschap is dat de jongere zich waarschijnlijk verzet tegen wat je zegt. Dit kan uiteindelijk zelfs escaleren, waardoor goede communicatie bijna onmogelijk wordt. Met een jij-boodschap geef je namelijk een oordeel over het voor jou ongewenste gedrag. Dat is meestal niet bevorderlijk voor het communicatieproces (individueel of in de groep). Bovendien kan zo’n boodschap het zelfbeeld van jongeren negatief beïnvloeden.

Ik-boodschap

Je kunt dit voorkomen door te reageren vanuit jezelf. Jij hebt wensen, gevoelens en redenen die ervoor zorgen dat wat de jongere doet voor jou een probleem is. Reageer dan met een ik-boodschap. Daarmee dwing je jezelf om vanuit je eigen perspectief aan te geven wat het effect op jou is. Daardoor leert de jongere jou beter kennen en begrijpen. Het mooie is dat jij, doordat je open bent over jouw gevoelens, de jongere uitnodigt om ook opener te worden over zijn of haar gevoelens.

Er is wel moed nodig om zo te luisteren en jezelf te ‘onthullen’, want het dwingt je om na te denken over je verbale communicatie, het gedrag dat je niet accepteert, welke gevoelens dat oplevert, en vooral wat de gevolgen daarvan zijn voor jezelf.

Het vraagt veel oefening en training om ik-boodschappen goed te formuleren. En vooral om een houding van actief luisteren te ontwikkelen en te erkennen voor wie het ‘vervelende’ gedrag van de jongeren een probleem is. Tegelijk draagt het bij aan het verbeteren van de onderlinge communicatie (ook als de relatie al goed is).

Een praktisch handvat dat je kan helpen om goed te luisteren en je boodschap goed te verwoorden, zijn de drie G’s: gedrag, gevoel en gevolg. Formuleer welk gedrag je ziet, welk gevoel dat bij jou oproept en wat voor jou het gevolg is. Twee voorbeelden:

Ik ben blij dat je me belt om te vertellen dat je later komt, dan kan ik daar rekening mee houden.
Als iedereen bezig is met zijn mobiel, kan ik de opdracht niet uitleggen. Dat is vervelend voor mij.

Gelijkwaardigheid

Het voorgaande kan je het idee geven dat luisteren alleen maar verbaal is. Zeker, de inhoud die je verbaal doorgeeft is belangrijk, maar luisteren is meer dan dat. Ook al kun je nog zulke mooie ik-boodschappen formuleren, als je houding, je toon en je gelaatsuitdrukking daar niet bij passen, dan is de ik-boodschap onvoldoende. Je non-verbale houding draagt net zo veel bij in het luisteren naar jongeren. De ik-boodschap staat in het brede perspectief van je luisterhouding.

Deze manier van luisteren is bekend geworden als ‘actief luisteren’. De klinisch psycholoog Thomas Gordon was hiervan de grondlegger. Gordon gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties. Hij ontwikkelde deze methode in de tijd dat men erachter kwam dat de methode van straffen en belonen mensen afhankelijk maakt. Maar door actief te luisteren werk je aan gelijkwaardigheid en erkenning van de ander.

Dichter bij Christus

Die erkenning verbindt jou als jeugdwerker ook aan Christus. Als jij naar jongeren luistert in gelijkwaardigheid, bied je jongeren ruimte. Je luisterhouding vanuit jezelf geeft je de gelegenheid om te laten zien wat hun gedrag met jou doet. Je kunt daardoor alternatieven aanreiken als jongeren zelfstandig keuzes maken. Niet om te manipuleren, maar omdat je liefde voor hen voelt. Die liefde geef je door, zodat ze misschien dichter bij Christus komen. Jouw ik-boodschap is geen oordeel, maar een kans om samen, als jeugdwerker en jongere, te groeien in de onderlinge relatie.

Dit artikel is geschreven door Hetty Pullen i.s.m. Anko Oussoren. Gepubliceerd in OnderWeg  

Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Houdt van processen met mensen in de kerk. Daar waar het praktisch gaat over kringen, pastoraat, catechese en mensen met beperkingen. Als creatief denker en ontwikkelaar van producten zet ze zich in op die thema’s die mensen in de kerk aan het hart gaan. Ze is vaak kartrekker en door haar daadkracht en ruime ervaring in toerusting van de gemeente onmisbaar in de organisatie. Mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)