Geliefde ongelovige (Jo Berry)

Onze zoektocht naar boeken, materialen en websites over gemengde relaties leverde niet veel op. Een boek dat wel regelmatig genoemd werd is Geliefde ongelovige van Jo Berry.

Zij schrijft met name vanuit de variant zij gelooft, hij niet. Dat heeft een heel praktische reden: de schrijfster heeft hiermee zelf ervaring. Berry heeft voor haar boekje heel wat vrouwen geïnterviewd die met een niet-gelovige man getrouwd zijn.

Het boekje begint heel duidelijk: een huwelijk met een niet-gelovige partner is niet volgens Gods wil. De Bijbeltekst uit 2 Korintiërs 6:14 (Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen) wordt als onderbouwing gebruikt. In het vervolg is er vooral sprake van aanvaarding van de situatie zoals die zich voordoet en geeft Jo Berry nuchtere, wijze en liefdevolle aanwijzingen wat je moet en kunt doen als gelovige partner.

Het boekje geeft veel praktijkvoorbeelden van moeiten en spanningen die een gemengd stel kan ondervinden. Verschillende levensbeschouwingen botsen altijd wel ergens en daardoor kunnen vervelende situaties ontstaan. Maar er kan ook verdieping van de relatie ontstaan en de ander kan ook voor Christus gewonnen worden. Al wordt duidelijk gezegd dat wedergeboorte alleen het werk van de heilige Geest is. Een gelovige partner moet zich niet rijk rekenen.

 

Wat mij vooral opviel was het derde hoofdstuk over de één-Petrus-drie partner (over hoe vrouwen door hun godvrezende wandel zonder woorden hun mannen voor Christus kunnen winnen). Hoe ga je nou om met je niet-gelovige partner, met name in het geval van een groot verschil van ‘leer en leven’? Hierover worden veel mooie dingen gezegd. Geen ‘hoogstaande’ geestelijke lessen, maar gewoon nuchter en met beide benen op de grond. Jo Berry geeft onder andere een positief actieplan voor de dilemma’s waarvoor vrouwen in een gemengde relatie komen te staan. Voor God zijn de beide partners van even groot belang, gelovig of niet.

 

In feite kan dit Bijbelgedeelte heel goed dienen voor de hele gemeente: hoe gaan we met elkaar om? En zoals uitgewerkt in Geliefde ongelovige geeft het ook zoveel handvatten voor christenen in de omgang met niet-gelovigen, het heeft wat mij betreft een goede missionaire insteek. Wie ben ík voor mijn medemens? Wie is mijn medemens voor mij?

Het boekje ademt een positieve sfeer en vertelt geen fabeltjes. En de aansprekende voorbeelden kunnen de missionaire houding van iedereen body geven.

 

J. Berry. Geliefde ongelovige. Hoe jouw liefde het hart van je partner kan openen. 2005, Uitgeverij Gideon, Hoornaar.