Follow Up! biedt een complete leeromgeving voor catechisatie en kerkelijk jongerenwerk.

Voor tieners van 10-12 jaar
He Lives! bestaat uit twee delen waarin de kinderen kennis maken met belangrijke personen uit het Oude en Nieuwe Testament. Van hen leren ze hoe je kunt geloven en leven met God. De lesboeken kunnen gebruikt worden op de jeugdclub, de zondagsschool, de kindercatechese, de basisschool of gewoon thuis. Bijzonder aan He lives! is de vormgeving. Deze lijkt op sociale netwerken waarvan veel kinderen lid zijn. Net zoals je via bijvoorbeeld Facebook vrienden kunt maken, zo word je bij He lives! vrienden met interessante bijbelse personen. Er zijn:

 • Krabbels: leuke opdrachten.
 • Gadgets: geven meer inzicht in de bijbelse achtergronden.
 • Blogs: de personen vertellen zélf wat ze hebben meegemaakt. Alsof je er als lezer zelf bij bent…

He lives! bestaat uit twee gedrukte delen(voor de kinderen) en digitale handleidingen (voor decatecheet/jongerenwerker).

Voor jongeren van 12-18 jaar
Follow Up! is een catechesemethode die jongeren aanspreekt en aan het denken zet. Centraal in de lessen staat de boodschap van het evangelie. Er zijn bijbelstudieopdrachten en opdrachten rond de belijdenisgeschriften. Wat het volgen van Jezus concreet betekent in hun leefwereld, komt steeds ter sprake. De vragen en opdrachten zijn zo geformuleerd dat het niet moeilijk, maar leuk is om mee te praten en je mening te geven. Bij het maken van de lessen is uitgegaan van het didactisch principe dat nieuwe kennis pas beklijft als deze aansluit bij bestaande kennis. De methode heeft een cyclische structuur. Dat betekent dat onderwerpen in de verschillende jaargangen herhaald en verdiept worden (leerplan).

Follow Up! bestaat uit twee onderdelen. Een lesboek voor jongeren en handleidingen en powerpointpresentaties die digitaal zijn te downloaden voor participanten:

Voor wie belijdenis wil doen
Speciaal voor jongeren die overwegen belijdenis te gaan doen, is een lees- en werkboek ontwikkeld: Ik belijd. In 22 lessen worden de belangrijke thema’s rondom geloven en de kerk behandeld. Uitgangspunt is dat de catechisanten mogen inzien dat belijdenis doen geen prestatie is. Ze mogen eenvoudig hun vertrouwen stellen op God, die zoveel groter is dan wij.

In dit boek wordt rekening gehouden met het feit dat niet iedereen die belijdeniscatechese volgt, zeker is van zijn keuze voor het geloof. In Ik belijd staan dan ook verhalen van jongeren die eerlijk voor hun geloofsvragen uitkomen. Vervolgens wordt gekeken naar wat de Bijbel leert en welke lessen er te trekken zijn uit de belijdenisgeschriften. Duidelijke schema’s en full colourfoto’s illustreren de tekst. Elke les wordt afgesloten met inspirerende leesteksten van schrijvers van vroeger en nu.

Voor mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een eigen manier van leren en praten over het geloof. Speciaal voor hen is er nu Bijzonder! Bijzonder! is eenduidig van opzet. Hiervoor is bewust gekozen omdat mensen met een verstandelijk beperking behoefte hebben aan een duidelijke structuur en herkenning. Door het gebruik van een kaart kunnen de deelnemers zelf zien waar ze zijn. Je kunt dit aangeven door de bijgeleverde knijper op de kaart te verschuiven.

Elke bijeenkomst heeft de volgende onderdelen:

 1. Welkom met een herkenbare start
 2. Gebed of lied
 3. Fotokaartjes bespreken
 4. Bijbel lezen
 5. Praten over het thema
 6. Creatieve verwerking maken
 7. Gebed

Er zijn meerdere delen, klik hier voor meer informatie.

Trainingen

 • Hoe gebruik ik Follow Up? Een korte cursus over de uitgangspunten en werkwijze van Follow Up! (de deeltjes voor 12-18 jaar) en het leren werken ermee. De cursus is geschikt voor wie voor het eerst met Follow Up! gaat werken, maar ook voor catecheten die er al langere tijd mee werken, maar graag meer van de mogelijkheden en achtergronden willen ontdekken. Onderdeel van de cursus is ook dat men leert om vanuit het materiaal van Follow Up! een les op maat te maken voor de eigen groep.
 • Hoe gebruik ik He Lives? Een korte cursus over de uitgangspunten en werkwijze van He Lives! en het leren werken ermee. De cursus is geschikt voor wie voor het eerst met He Lives! gaat werken, maar ook voor catecheten die er al langere tijd mee werken, maar graag meer van de mogelijkheden en achtergronden willen ontdekken. Onderdeel van de cursus is ook dat men leert om vanuit het materiaal van He Lives! een les op maat te maken voor de eigen groep.
 • Hoe gebruik ik Bijzonder? Een cursus over de uitgangspunten en werkwijze van Bijzonder! en het leren werken ermee. De cursus is geschikt voor wie voor het eerst met Bijzonder! gaat werken, maar ook voor begeleiders die er al langere tijd mee werken, maar graag meer van de mogelijkheden en achtergronden willen ontdekken. Onderdeel van de cursus is ook dat men leert om het materiaal toe te spitsen voor de eigen groep of deelnemer.
Ingrid Plantinga
Ingrid is theoloog en houdt zich graag bezig met jeugdwerk, liturgie en geloofsonderwijs. Ze is projectleider van Follow Up! en ontwikkelt bijbelstudie- en catechesemateriaal voor kinderen, tieners, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Ze houdt ervan om na te denken over visie en beleid en om dingen helder en overtuigend op papier te zetten. Mail naar Ingrid
Ingrid Plantinga

Latest posts by Ingrid Plantinga (see all)