FAQ

Wat is het Praktijkcentrum?
Een combinatie van onderzoek en dienstverlening. Onderzoek is voor een groot deel empirisch onderzoek: wat speelt er? Hoe gaan de dingen in werkelijkheid? Om goed te leren kijken en dieper af te steken, is het belangrijk hiervoor een gedegen (wetenschappelijk) theoretisch kader te hebben. Het Praktijkcentrum benut dan ook de sterke kanten van de drie partners:

 • praktisch-­‐theologisch onderzoek vanuit de Theologische Universiteit (theoretisch en empirisch)
 • praktijkgericht onderzoek vanuit de Gereformeerde Hogeschool (theoretisch en empirisch)
 • dienstverlening (Vanuit Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken, maar ook vanuit de Theologische Universiteit en de Gereformeerde Hogeschool.

In het Praktijkcentrum wordt de dienstverlening van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken, de dienstverlening van de Academie Theologie van de Gereformeerde Hogeschool, en dienstverlening en onderzoek van de sectie Praktische Theologie van de Theologische Universiteit ingebracht.

Het Praktijkcentrum heeft een kleine vaste kern in dienst voor onderzoek en dienstverlening. Het Praktijkcentrum  werkt met een flexibele schil van medewerkers die in dienstverlening en onderzoek aan het werk zijn.

Wat is de geschiedenis van het Praktijkcentrum?
Er is al jarenlang overleg tussen de Gereformeerde Hogeschool, de Theologische Universiteit en Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken.In 2011 is begonnen met concrete samenwerkingsgesprekken. De Generale Synode Harderwijk heeft in 2012 een voorstel aangenomen waarin tot deoprichting van een Praktijkcentrum is besloten. Per 1 september 2013 zal het Praktijkcentrum officieel van start gaan.

Wat is het Praktijkcentrum?
Een combinatie van onderzoek en dienstverlening.  Onderzoek is voor een groot deel empirisch onderzoek: wat speelt er? Hoe gaan de dingen in werkelijkheid? Om goed te leren kijken en dieper af te steken, is het belangrijk hiervoor een gedegen (wetenschappelijk) theoretisch kader te hebben. Het Praktijkcentrum benut dan ook de sterke kanten van de drie partners:

 • Praktisch theologisch onderzoek vanuit de Theologische Universiteit (theoretisch en empirisch)
 • praktijkgericht onderzoek vanuit de Gereformeerde Hogeschool (theoretisch en empirisch)
 • dienstverlening (Vanuit Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken, maar ook vanuit de Theologische Universiteit en de Gereformeerde Hogeschool)

In het Praktijkcentrum wordt de dienstverlening van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken, de dienstverlening van de Academie Theologie van de Gereformeerde Hogeschool, en dienstverlening en onderzoek van de sectie Praktische Theologie van de Theologische Universiteit ingebracht.Het Praktijkcentrum heeft een kleine vaste kern in dienst voor onderzoek en dienstverlening. Het Praktijkcentrum  werkt met een flexibele schil van medewerkers die in dienstverlening en onderzoek aan het werk zijn.

Wat is de werkwijze van het Praktijkcentrum?
Het is de overtuiging van het Praktijkcentrum dat kerken al veel weten en doen. Het is de kunst om deze kennis en ervaring ook te delen. Zo kan het Praktijkcentrum de kennis en ervaring van de ene gemeente verbinden met die van een andere gemeente. Dit sluit aan bij nieuwere trends in gemeenteopbouw. Ook kunnen we deze kennis en ervaring benutten voor onderzoek en onderwijs aan de Gereformeerde Hogeschool en de Theologische Universiteit. En tenslotte kunnen we deze kennis en ervaring verbinden met wetenschappelijke reflecties binnen de praktische theologie. Het Praktijkcentrum wil dus nadrukkelijk ook kennis en ervaring geven en ontvangen.

In het Praktijkcentrum komen praktisch-theologisch praktijkonderzoek en dienstverlening geïntegreerd tot stand en is dit voor de kerken verantwoord toepasbaar.

Het Praktijkcentrum voorziet in een groeiende behoefte aan informatie, advies en begeleiding rond allerlei praktijken in de kerkelijke werkvelden, waarbij de toegenomen complexiteit vraagt om integratie van onderzoek en kennisdienstverlening.

Het Praktijkcentrum is erop gericht bij haar praktijkonderzoek en dienstverlening de kerkelijke werkvelden niet alleen als afnemers van producten te zien, maar het Praktijkcentrum is in staat de kerkelijke werkvelden als kennispartner bij haar onderzoek en dienstverlening te betrekken.

Kortom: het Praktijkcentrum verbindt de kennis over c.q. het onderzoek naar de kerkelijke praktijk met theologisch-bijbelse kennis. De resultaten ervan worden vruchtbaar gemaakt voor de kerken.

Wat is de rol van het Diaconaal Steunpunt?
Het Diaconaal Steunpunt is een praktische helpdesk en toerustingscentrum voor diakenen. Het Diaconaal Steunpunt heeft ook een dienstverlenende taak voor de diakenen in de Nederlands Gereformeerde Kerken en werkt nauw samen met het Dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarom kiest het Diaconaal Steunpunt voor:

 • nauwe programmatische samenwerking op projectbasis
 • nauw contact over onderzoek en dienstverlening over en weer
 • aansluiting op het punt van gedegen (theoretisch en empirisch) onderzoek op het gebied van diaconie.

Zijn er nog andere samenwerkingspartners?
Ja:

 • Steunpunt Kerkenwerk (SKW) – richt zich op financiën, positie predikant, Commissie van Beheer-­‐zaken . Er is overleg, maar de diensten en taken verschillen teveel voor een fusie.
 • Steunpunt Liturgie
 • Aanvullende Steun Evangelisatie (ASE) -­‐ De inhoudelijke kanten van het missionaire werk (inclusief de do’s en don’ts op financieel vlak) zijn geïntegreerd in het Praktijkcentrum. De concrete (financiële en beleids)controle is en (blijft) een zaak van ASE.

Kost het Praktijkcentrum ook meer geld?
Nee. Het Praktijkcentrum gaat het doen met ongeveer de helft van de quota (kerkelijke financiering) die nu beschikbaar is voor Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken. Tegelijk gaan de prijzen voor de diensten omhoog, waardoor de gebruiker betaalt.

Wat is het nut van een nieuwe landelijk Praktijkcentrum voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt?
Het Praktijkcentrum is klein en flexibel, waardoor goed op de vragen uit de kerken kan worden ingespeeld. Het Praktijkcentrum voert onderzoek uit en verleent diensten, vooral op aanvraag van de kerken zelf. Het Praktijkcentrum wil adequaat op de snel veranderende kerkelijke en culturele context reageren. Juist vanwege die snel veranderende context is gedegen praktijkgericht onderzoek belangrijk.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s/ berichten van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om het gebruik van deze website te te vergemakkelijken. Van alle bezoekers aan de website van het Praktijkcentrum worden algemene gegevens via Google Analytics bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel is om deze informatie te gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten