Deze cursus gaat over uw uitstraling als christen. Wat merkt uw omgeving aan uw gedrag vanuit uw geloof, en welke uitwerking heeft dat? Is het mogelijk dat de manier waarop u vormgeeft aan uw geloof, anderen aanzet tot geloven?

De cursus behelst één avond voor de hele gemeente. Thema’s die tijdens de avond aan de orde komen zijn:

  • De bijbel over relaties
  • Hoe komen mensen tot geloof?
  • Wat kan uw rol daarin zijn?
  • Wat kan de kerk doen om haar leden daarbij te ondersteunen?

Een gemeenteavond die prikkelt, en aanzet tot nadenken!