Evangelisatie – is dat eigenlijk wel een kwestie van ‘doen’?. Volgens mij is evangelisatie geen activiteit, die je eens in de zoveel tijd in je agenda zet. Het is vooral een houding. Het gaat over hoe jij naar anderen kijkt, hen tegemoet treedt en met hen spreekt. Evangelisatie – je doet ’t niet, je bent ‘t!

Om je op weg te helpen hieronder drie aanknopingspunten. Twee om te ‘zijn’ en toch ook eentje voor als je staat te popelen om de handen uit de mouwen te steken:

  • christen-zijn in je omgeving;
  • een open kerk;
  • aansluiten bij noden.

Christen-zijn in je omgeving Om maar direct met een belangrijk punt te beginnen: evangelisatie is iets waarbij je heel gewoon en helemaal jezelf mag zijn. Je hoeft geen rol aan te nemen, niet een bepaalde pet op te zetten of een speciale gave te hebben. Het vertrekpunt van evangelisatie is jouw identiteit in Christus. Je bent Gods geliefde kind. Dat vormt de basis en beïnvloedt wie jij bent, wat je zegt en doet. En dan? Je mag christen zijn op de plekken waar je al contacten hebt en onderdeel bent van netwerken. Dat maakt het direct heel ontspannen. Je hoeft niet op pad, God heeft al allerlei mensen op jouw pad gebracht! Je kunt bijvoorbeeld denken aan de mensen met wie je samenwerkt, je buren, de contacten bij de sportschool, je vrienden op Facebook, de kapper die al jaren je coupe verzorgt of de man met wie je iedere dag een praatje maakt terwijl jullie allebei de hond uitlaten. Getuig maar met je daden, misschien komt er dan vanzelf een goede gelegenheid om ook met woorden het goede nieuws over Jezus te delen. Hoe beter je de ander leert kennen en hem of haar toelaat in je leven, hoe groter de kans!

Een open kerk Veel gemeenten zullen direct “ja” antwoorden op de vraag of zoekers welkom zijn in hun kerk. Natuurlijk, de deur staat open! Toch blijkt in de praktijk dat de drempel naar de kerk hoog is. En als de drempel wel wordt genomen, dan komen zoekers vaak in een omgeving waar veel dingen vanzelfsprekend worden gevonden die dat voor hen niet zijn. In een open kerk krijgen gasten de ruimte om zichzelf te zijn. Je hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen en dus maakt het niet uit of je er anders uitziet dan de gemiddelde kerkganger. Ook verschil van mening is geen struikelblok, maar een juist een kans om met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. Als kerken mogen we in vertrouwen op de leiding van de heilige Geest het contact aangaan. Vaak ontdekken we daarbij zelf opnieuw de kracht van het evangelie en komen we onder de indruk van Gods grootheid. Zo vormen zoekers vaak allereerst een zegen voor de gemeente zelf!

Als je toch iets wilt ‘doen’: aansluiten bij noden We zijn vaak geneigd om druk te zijn met onze eigen agenda. Vooropgesteld: op die agenda staan allerlei zaken die van belang zijn en die we niet zomaar kunnen laten liggen. Maar wat zou er gebeuren als we bewust ruimte maken voor de nood van onze omgeving? Begin eens met de vraag te stellen wat de wijk eigenlijk zou missen als jouw kerk er niet meer is. ‘Mist’ zij dan vooral het klokgelui en de parkeeroverlast op zondagochtend? Of mist zij een betrokken gemeenschap die zich inzet voor een sterke en gezonde woonplaats? Onlangs had ik met een niet-christelijk vriendin een gesprekje over de kerk. Zij zei: “Ik ben niet zo geïnteresseerd in mooie praatjes van de kerk. Wat ik van de kerk wil horen, is wat zij betekent voor de samenleving.” Waar liggen de sterke kanten van jouw gemeente waarmee jullie iets kunnen betekenen voor jullie omgeving?

Geen methode, maar een houding Evangelisatie, het is vooral een kwestie van zijn en niet van doen. Het is geen methode, een stappenplan wat je kunt volgen of te leren uit een boekje. Het is vooral een houding waarmee je in de wereld staat: vol van goedheid en waarheid (zoals Jezus, zie Johannes 1 vers 17). Bewogen met de nood van de ander. Die nood kan materieel zijn en in die gevallen kunnen we heel praktisch hulp bieden. Vaak is de nood geestelijk en dat vraagt van ons dat we de tijd nemen om met de ander mee op zoek te gaan naar antwoorden op zijn of haar geloofsvragen of -twijfels. Gods zegen daarbij toegewenst!

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)