De EE4–cursus leert u om geloofsgesprekken te voeren met niet-christenen.

U leert uitleggen wat geloven is en eventuele nieuwkomers in de geloofsgemeenschap te begeleiden in het nemen van een geloofsstap. Deelnemers krijgen veel concrete handvatten en oefenen geloofsgesprekken, waarbij ze worden begeleid door trainers. Zo leren de cursisten hun geloof te verwoorden en uit te leggen aan niet-christenen. De praktijk heeft geleerd dat dit werkt.
Het getal 4 duidt op de vier doelen van EE4:

  • betekenisvolle relaties opbouwen
  • het evangelie duidelijk en fijngevoelig uitleggen
  • passende nazorg bieden
  • anderen trainen; de cursus in de eigen gemeente geven.

Een extra voordeel is dat de deelnemers, na het volgen van de cursus, het geleerde zelf aan andere mensen in de gemeente over kunnen brengen.

Er is ook een jongerenvariant van EE4, Rootz, klik hier voor meer informatie.