Databeheer en analyse

Voor zowel onze onderzoekers als voor onze adviseurs is kennis over en inzicht in de cijfers en kwantitatieve trends in de kerken belangrijk. We beheren gegevens over groei en krimp van de kerken, vergelijken deze met landelijke cijfers en signaleren trends binnen het kerkverband.
Op verzoek kunnen we voor een lokale gemeente of classis rapporteren over wat deze cijfers voor de toekomst van de gemeente(n) kunnen betekenen. Hiervoor bieden we het instrument ‘Zin in de toekomst’.

Benieuwd naar onze onderzoeken of analyses, of wil je zelf onderzoek laten doen? Neem dan contact op met de coördinator onderzoek Hayo Wijma.