Verkering met iemand die niet gelooft. Veel jongeren hebben er zelf of in hun familie- of vriendenkring mee te maken. Een belangrijk onderwerp dus! Daarom heeft het Praktijkcentrum hierover een catecheseles met handleiding voor de catecheet ontwikkeld.

De les bevat onder andere een stellingenspel waarmee de jongeren het onderwerp samen aftasten. Dan volgt een bijbelstudie ‘Laat een ander de keus’ over het verhaal van de Emmaüsgangers. Bij de oefening komen lastige vragen aan de orde: Hoe ver loop je met de ander mee? Komt er een moment waarop de wegen zich scheiden? En wanneer is dat dan? Een objectles en het praktijkverhaal over de verkering van Ilse en Michael zorgen voor een afwisselend geheel.

Als extra achtergrondinformatie bij de catecheseles is het zinvol de Zout-special over gemengde relaties (maart 2012) te gebruiken. U kunt losse nummers van het magazine bestellen (à € 1,- per stuk) bij het secretariaat van ons kantoor: info@praktijkcentrum.org. Komen er in uw gemeente veel gemengde relaties voor? Dan is het zeker een overweging waard om een gemeenteavond rond dit thema te organiseren. Tijdens de avond is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en moeiten te delen. Het Praktijkentrum zoekt samen met u naar handvatten en tips. Ook wordt er gesproken over de dilemma’s: vasthouden aan standpunten en overtuigingen of inzetten op een goede relatie?

Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Is doelgericht bezig met jongerenwerk, catechese en mensen met beperkingen in de kerkelijke gemeente. Houdt van processen met mensen in de kerk en houdt van groei en bloei, niet in de laatste plaats in haar tuin. Is vaak kartrekker in processen en door haar daadkracht en ervaring onmisbaar in de organisatie. En voor de freelancers van het Praktijkcentrum een vast aanspreekpunt. mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)