Er zijn nogal wat bewegingen gaande binnen de kerken als geheel en vaak niet minder binnen de plaatselijke gemeente. Catecheten, predikanten of gemeenteleden dragen vaak wekelijks hun steentje bij aan de gemeente. Ze spreken en werken met jongeren over de inhoud van het christelijk geloof. Maar is catechese alleen maar beperkt tot die groep in de gemeente?

Catechese in de gemeente is een handreiking die gericht is op de héle gemeente. Maar wie hebben we met deze brochure precies op het oog? Ieder die verantwoording draagt voor de catechese in de gemeente. Predikanten, catecheten maar ook kerkenraden. Onder zijn verantwoordelijkheid wordt catechese in de gemeente vorm gegeven.

  • In hoofdstuk 1 wordt de visie op catechese in de gemeente uitgewerkt. Een visie die verbonden is met de gemeente en haar bruidegom, Jezus Christus. We willen graag een lerende gemeente zijn, die op weg is naar Jezus Christus, onze Redder en Verlosser.
  • In hoofdstuk 2 wordt de visie verbonden met een beschrijving van doelen van catechese. Een uitwerking die een catecheet kan helpen bij het formuleren van de eigen doelen.
  • In hoofdstuk 3 wordt ingezoomd op de kwaliteit van de catecheet. We schetsen welke criteria nodig zijn voor het geven van catechese in de volle breedte van het werk.
  • In hoofdstuk 4 wordt een aantal handreikingen uitgewerkt voor catechese. We schetsen daarvoor een aantal mogelijkheden en handreikingen die te gebruiken zijn in het gezin, de eredienst en het leven in de gemeente.
  • Hoofdstuk 5 is een aanvulling op hoofdstuk 4. De handreikingen bestaan uit extra informatie over en voor catechese. Aan bod komen de huidige methoden van catechese, literatuur over catechese en een specifieke handreiking voor een catecheseteam en belijdeniscatechisanten.
Hetty Pullen

Hetty Pullen

Adviseur at Praktijkcentrum
Houdt van processen met mensen in de kerk. Daar waar het praktisch gaat over kringen, pastoraat, catechese en mensen met beperkingen. Als creatief denker en ontwikkelaar van producten zet ze zich in op die thema’s die mensen in de kerk aan het hart gaan. Ze is vaak kartrekker en door haar daadkracht en ruime ervaring in toerusting van de gemeente onmisbaar in de organisatie. Mail naar Hetty
Hetty Pullen
Hetty Pullen

Latest posts by Hetty Pullen (see all)