Hoe bidden jongeren en jeugdwerkers helpt

Bidden is een vertrouwd christelijk gebruik, maar hoe doe je dat en hoe breng je daar de motivatie voor op? Dat kan voor tieners best lastig zijn. Maar net zo goed voor jeugdwerkers.

Zelf vind ik bidden ook lastig, zeg ik eerlijk. Praten tegen iemand die je niet ziet, zonder dat je een direct antwoord krijgt. Toch merk ik steeds meer dat we het nodig hebben. Je kunt ook zonder gebed ervan overtuigd zijn dat het christelijk geloof waar is, maar het is anders om te proeven en ervaren dat het waar is. Daarvoor is zowel het gezamenlijke als het persoonlijke gebed belangrijk.

Giftige lucht

Laatst las ik een mooi beeld over het gebed. We leven in een omgeving waar we vervuilde, giftige lucht inademen. Jongeren ervaren veel onmacht. Ze moeten het perfecte plaatje laten zien, presteren en hun eigen leven vormgeven. Voor veel jongeren is dit ingewikkeld, want in deze giftige, vervuilde lucht ontbreekt het zomaar aan liefde en compassie. Maar bij Jezus kunnen we zeldzaam frisse en gezonde lucht inademen. Als we bidden, kunnen we liefde, vrede, vreugde en compassie inademen en Gods liefdevolle aanwezigheid ervaren.

Misschien vind je het beeld van de giftige lucht te sterk en dat ik te negatief ben over de wereld waarin we leven. Toch ben ik geen doemdenker, laat staan negatief over jongeren. Wel word ik regelmatig geraakt door wat ik zie en hoor. Een meisje dat zichzelf snijdt, een jongen die deelt dat zijn vader ziek is, ouders die het ontzettend druk hebben en daardoor geen tijd hebben voor hun kinderen. Ik zie ontzettend veel onmacht bij jongeren en denk aan de tekst uit Matteüs 9: ‘Toen Jezus de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’ Deze tekst gaat niet alleen over de mensen die toen leefden, het gaat ook over ons – ik ben vaak een van hen, ook ik adem vergiftigde lucht in.

Daarom bidden!

Voor jeugdwerkers en zeker ook voor jongeren kan het daarom waardevol zijn om te ontdekken dat ze contact kunnen hebben met een liefdevolle God, die boven hun dagelijkse sores uitgaat. Dat er iemand is die hen ziet en kent zoals ze zijn en niet zoals ze zich moeten voordoen (op sociale media bijvoorbeeld). Dat er een liefdevolle Vader is die hen vergeeft als ze falen en tekortschieten, met een Geest die hen laat opgroeien tot evenwichtige, liefdevolle mensen. Die ‘schone frisse lucht’ hebben we nodig.

Anko Oussoren
Neem contact op