40-dagentijd: laat verlangens en praktische lessen samenkomen

We leven in de 40-dagentijd. Een tijd van verstilling, bezinning en verlangen. Maar ook een tijd die nieuwe mogelijkheden biedt voor onderlinge verbondenheid.

Geloven doe je samen. Voor corona was dit vaak een wat loze kreet, maar vandaag de dag voelen we hoe pijnlijk waar dat is en hoezeer we hier naar verlangen. Uit verhalen en onderzoek blijkt telkens weer dat we het samen zingen en koffiedrinken missen. Een preek aan de ontbijttafel luisteren, is heel anders dan samen met gemeenteleden in één gebouw de dienst vieren. Corona laat ons de waarde van de gemeenschap helder zien.

'Geloven doe je samen': voor corona was dit vaak een wat loze kreet

Ook op praktisch en organisatorisch vlak hebben we veel geleerd. We waren meer dan ooit online aanwezig, maar ontdekten ook de waarde van een telefoontje of een kaartje op de post. Kerken zochten naar en experimenteerden met nieuwe vormen van betrokkenheid: gebedsapps, online bijbelkringen, stoepgesprekken, zwaaipastoraat, enzovoort. Ook challenges deden de ronde (zoals de ‘snow face challenge’). Dergelijke korte uitdagingen blijken goed te werken voor onderlinge verbondenheid. Ideeën zijn er genoeg en de handigheid in uitvoering is er inmiddels ook.

We ontdekten de waarde van een telefoontje of een kaartje op de post

De 40-dagentijd is een tijd van verstilling en verlangen. Een tijd om stil te staan bij Gods liefde en het lijden en sterven van Jezus. Dat is de kern. We verlangen ernaar dichterbij God leven en vanuit zijn liefde in het leven te staan.

Twee verlangens komen samen in deze periode: het verlangen om dichterbij God te zijn en het verlangen om verbonden te zijn met gemeenteleden. Juist nu is een mooie tijd om deze verlangens te verbinden met de praktische lessen van afgelopen jaar, waarin we leerden om gemeente te zijn op afstand met veel mooie initiatieven en ideeën. Maak als gemeente een gezamenlijke tijd van de 40-dagentijd. Zo versterk je de onderlinge geestelijke verbondenheid, die het afgelopen jaar zo’n flinke knauw heeft gekregen. Lees bijvoorbeeld hetzelfde en bid voor dezelfde punten. Zet de praktische lessen in die je kerk leerde, maar maak er ook niet te veel werk van: je hoeft niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Er zijn mooie pakketten en materialen te vinden voor jouw kerk die je hierbij helpen.

Juist nu is een mooie tijd om deze verlangens te verbinden met de praktische lessen van afgelopen jaar

Natuurlijk heft dit niet helemaal het gemis van de fysieke kerkdienst en het koffiedrinken op. Maar deze 40-dagentijd biedt wel mogelijkheden voor onderlinge geestelijke verbondenheid. En wellicht wordt dan het verlangen alleen maar groter om met Pasen samen op één plek uit volle borst ‘U zij de glorie’ te zingen.

Materialen voor de 40-dagentijd:

 

Cors Visser
Neem contact op