Bestuur en partners

Praktijkcentrum is een joint-venture van de GKv-kerken, de Theologische Universiteit Kampen en Hogeschool Viaa in Zwolle en heeft een eigen bestuur. Het centrum is opgericht in 2013.

Voorlopers Praktijkcentrum
Centrum-g; 2009 – 2013
Deputaatschap toerusting evangelisatie (DTEG); 2009
Steunpunt gemeenteopbouw (SGO); 2002 – 2009
Gereformeerd vormingsinstituut (GVI); 1976 – 2002

Kenniscirculatie
In Praktijkcentrum participeren twee onderwijsinstellingen, Hogeschool Viaa en de Theologische Universiteit Kampen. Beiden hebben wettelijk de opdracht tot kenniscirculatie en -valorisatie (kennisoverdracht ten behoeve van de maatschappij). Kennis circuleert van de onderwijsinstellingen naar adviespraktijken en van (advies)praktijken via onderzoek naar nieuwe kennis die ten goede kan komen aan de praktijk en aan het onderwijs. Adviseurs van het Praktijkcentrum geven onderwijs in verschillende curricula. Andersom levert de kennis van docenten een impuls aan advisering en onderbouwing van advieswerk. Dat geldt zeker voor pastoraat, praktische ecclesiologie, diaconaat en missionaire kerkvernieuwing.

Hogeschool Viaa
Met Hogeschool Viaa werken we samen met het Lectoraat Samenlevingsvraagstukken inzake samenlevingsopbouw en –ontwikkeling. Dit is relevant voor diaconale- en missionaire kerkvernieuwing en het Lectoraat Zorg en Zingeving.

Theologische Universiteit
Met de Theologische Universiteit Kampen werken we samen in de sectie Praktische Theologie, Permanente Educatie Predikanten en Weet wat je gelooft. Al onze onderzoekers participeren in het Centre for Church and Mission in the West (CCMP).

Mediapartners
Praktijkcentrum publiceert regelmatig in bladen als Dienst en Onderweg. Samen met Uitgeverij Buiten & Schipperheijn zijn we verantwoordelijk voor de catechisatiemethode Follow Up en de website Lerenindekerk.

Intentieverklaring beoogde samenwerking
De besturen van de Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Deputaatschap Diaconale Zaken hebben een intentieverklaring getekend om te komen tot een gezamenlijke dienstverlening aan de kerken op het gebied van toerusting, advisering, begeleiding en coaching. Lees hieronder het persbericht.