Onlangs kwam het laatste nummer van zoutmagazine uit. In die editie ging het o.a. over kerkplanters. Hieronder een overzicht van de belangrijkste lessen die kerkplanters hebben geleerd. Door het zo eens bij elkaar te zien, zie je mooie overeenkomsten in de lessen die geleerd zijn. Hoe kun je daar als gewone GKv-gemeente mee aan de slag? Wat betekenen deze lessen voor je eigen persoonlijke geloofsleven en voor je eigen gemeente? Denk deze lessen eens door en combineer ze bijvoorbeeld met de boekbespreking van ‘Nooit meer evangeliseren’.

 1. Het gaat om relatie, vriendschappen en ontmoetingen; het gaat niet om bezoekersaantallen
 2. Het is Gods werk, niet het onze. Dat geeft bemoediging
 3. Je mag al doende leren
 4. Laat in je project iets van zo’n proces van bekering en vernieuwing zitten.
 5. Daar krijgt de Geest de ruimte, daar zit de echte kracht
 6. Durf stappen te zetten van waar je nu staat als gemeente naar de gemeente die jouw omgeving nodig heeft
 7. Samen optrekken: aansluiten bij initiatieven die er al zijn
 8. Middenin het leven christen zijn
 9. Elk gemeentelid heeft in dit project iets te bieden
 10. Wees een discipel door zelf discipelen te maken
 11. Neem tijd voor God. Agendeer gezamenlijk gebed!
 12. Groeien in gemeenschap heeft zijn eigen tempo. Durf daar voorrang aan te geven boven ‘targets’ die je stelt
 13. Veranderingsprocessen gaan langzamer dan ik dacht; juich niet te vroeg,stop niet te vroeg
 14. Zoek Gods perspectief
 15. Start een kerkplantingsproject met de doelgroep; ­luister goed naar ze en geef ruimte aan hun ideeën waar het gaat om je aanpak en vormgeving
 16. Stap voor stap je door God laten leiden
 17. Een toegewijd, dienstbaar en capabel startteam, dat eensgezind is in devisie van waaruit je werkt
 18. Ontdekken dat wanneer we onze zekerheden durven loslaten, we God steeds meer aan het werk zien in ons midden
 19. Je komt jezelf tegen als christen, het werk is als een slijpsteen
 20. Kijk bij alle taken die op je af komen of ze bijdragen aan ‘Christus in de buurt’
 21. Mensen die Jezus kennen, kunnen door zijn Geest flexibel, nederig en ­vasthoudend zijn
 22. De belangrijkste les leerden we van Petrus in Handelingen 15:11: Dat wij door genade behouden moeten worden net als zij, en niet andersom.
 23. Deel dat het ontzettend moeilijk is om oude patronen en gewoontes echt loste laten
 24. Deel dat God misschien ook daarom wel zijn volk leerde om eens in de zoveel dagen/jaren/decennia een sabbatsdag/sabbatsjaar te nemen: loslaten
 25. Deel vooral dat God zijn volk leerde om te vertrouwen en te kijken ‘wat er dan vanzelf groeit’ omdat God het geeft, én dat je daarvan echt leven kunt
 26. Luister naar de ander, hou van de ander. Waar in onze samenleving zijn er nog mensen die gewoon 1½ uur voor jou gaan zitten en echt belangstelling hebben voor jou?
Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)