Mercy, of ‘barmhartigheid’ is het thema van een internationaal congres op 20 juni, georganiseerd door de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen. Onderzoeker Hans Schaeffer is één van de initiatiefnemers. Op de website ‘Het goede leven‘ staat een artikel waarin Hans Schaeffer ingaat op enkele vragen over het congres.

“We hebben gekozen voor het Engelse woord mercy zoals je dat in het Nederlands kunt vertalen met barmhartigheid. Mercy kan ook een juridische component hebben, maar het gaat ons meer om mercy in de zin van compassie. Dat is een actueel thema omdat de participatiesamenleving om een barmhartige houding vraagt. Hoe oefen je die in de praktijk, is dan de vraag.
Een andere reden voor dit congres is de vraag of je het denken over barmhartigheid moet overlaten aan een geseculariseerd kapitalistisch discours. Eén van de drie sprekers, Brian Brock, doet in Schotland onderzoek naar de omgang met gehandicapten. Wat is de uitdaging voor christenen?
In onze huidige samenleving worden de zwakken geacht voor hun recht op te komen. Dat kan in de praktijk onrechtvaardig uitwerken. Zelf geef ik een workshop over een kerkgebouw in Amersfoort-Vathorst dat op een bijzondere manier multifunctioneel is. Er zit een kerkzaal in, maar ook een verpleeghuis, een instelling voor gehandicapten en een kinderdagverblijf. Het gaat ons dus niet alleen om het denken over barmhartigheid, maar ook om voorbeelden uit de praktijk.

Het verbindt hart en handen in één woord. God is barmhartig, hij heeft oog voor het kleine, zwakke en dat zet aan tot daden van barmhartigheid. Dat is een bijzondere verbinding. Momenteel worden er nogal wat diaconale projecten opgezet, en dat vraagt om uitwerking van de achterliggende visie.
Ik ken een voorbeeld van een kerk die in 2007 maar liefst 5 miljoen beschikbaar had, maar er uiteindelijk niet in slaagde de vrijwilligers te motiveren en het project op de langere termijn te laten bestaan. Hoe houden we het diaconaat duurzaam? Voor die vraag is het congres ook bedoeld.”

Lees hier  het volledige artikel.