About Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Het Praktijkcentrum bundelt wetenschappelijk en praktijkgericht theologisch onderzoek met praktijkervaring. Bezoekadres: Grasdorpstraat 2, ZWOLLE Postadres: Postbus 10030, 8000 GA ZWOLLE Telefoon: (038) 42 555 18 Mail naar info@praktijkcentrum.org

Posts by :

Load More