2 Talk – blogserie over het geloofsgesprek

Denk jij ook zo vaak achteraf: “Dàt had ik moeten zeggen!”? Maar ja, dan is het al te laat en is de kans voorbij… Hoe kun je er nou voor zorgen dat je de volgende keer wel met een goede reactie komt, in plaats van weer eens met je mond vol tanden te staan? In de komende weken willen we een blogserie schrijven over ‘het geloofsgesprek’. In deze blogs kun je verslagen lezen die deelnemers aan onze missionaire gesprekscursussen hebben gemaakt van gesprekken die zij hebben gevoerd met mensen in hun omgeving die niet of iets anders geloven. De blogs beginnen met ‘In Gesprek’. Daarin vertelt de cursist over een gesprek dat hij of zij gevoerd heeft als opdracht voor de cursus. Vervolgens lees je in ‘Reply’ de reactie die de trainer van het centrum naar de cursist heeft gestuurd. Tenslotte krijg je in ‘Toelichting’ uitleg bij een deel theorie uit de cursus. Overigens zijn de namen van de cursist en degene met wie hij of zij heeft gesproken uit privacy-oogpunt gewijzigd.  

4- wachten op een bekering

In Gesprek

Ik heb een gesprek gehad met een collega, Anna. Zij is lid van de gereformeerde gemeente. Wij kregen het over ons geloof en dat ik geloof dat ik straks na mijn overlijden naar de hemel ga. Ik vroeg haar of zij dat ook geloofde? Nee, dat geloofde Anna niet. Zij kan niet zeggen dat ze naar de hemel gaat na haar overlijden, ondanks dat ze wel gelooft. Zij gelooft dat je je eerst moet “bekeren” en dit kan alleen God (en dat is ook zo) maar zij “wacht” als het ware op zo’n bekering. Zij heeft het hier zelf ook wel moeilijk mee, want zij heeft nog niet zo’n bekering gehad en kan daar ook heel verdrietig van worden. Heeft Anna dit niet (ondanks dat ze alles gelooft wat in de bijbel staat) dan kan zij niet zeggen dat ze naar de hemel gaat. Ik zei hierop: Ben je dan niet bang om dood te gaan?

Ja, dat was ze wel. Ik vroeg Anna wat het voor haar betekende dat Jezus voor haar aan het kruis is gestorven. Hier wist ze niet goed een antwoord op, het kwam er eigenlijk op neer dat het pas betekenis heeft als je bekeerd bent. Na zo’n bekering geloof je niet menselijkerwijs maar heb je geloof van God gekregen. Ik zei dat als je gelooft, dat dat al van God komt.

Ook vroeg ik Anna wat het dan voor haar betekende dat er zo duidelijk in de bijbel (Rom. 10: 9) staat dat: als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Hier wist ze niet echt iets op te zeggen. We hebben hier wat over door gepraat en uit dit gesprek werd me wel duidelijk dat ze heel traditioneel is, zo is het haar geleerd en zo is het en niet anders.

Eigenlijk is Anna’s geloof heel angstig. Ik zou zo graag voor haar willen dat ze het anders gelooft, dat door de dood van Jezus ook zij gered is.

Het is heel moeilijk om hier dan dieper op in te gaan, de nadruk ligt bij haar vooral op de wetten en regels die God gesteld heeft in het OT en dat men zich daaraan moet houden. Eigenlijk is het een heel angstig geloof en ik zou zo graag voor haar willen dat ze het anders gelooft, dat door de dood van Jezus ook zij gered is door haar geloof (want dat is er!). Dat het juist rust geeft en troost.

Mijn valkuil is dan dat ik Anna wil overtuigen! En daar moet ik aan werken. Ik moet dan ook vaak terugdenken aan ons gesprek. Het houdt mij wel bezig, want ik vind het zo jammer dat zij op deze manier gelooft. Ook hebben we het kort over de zondeval gehad, want de vraag is altijd: waarom? En toen zei Anna iets heel moois (vond ik), namelijk dat God de zondeval heeft laten gebeuren om door de zondeval heen nog meer verhoogd te worden. Het was wel een heel fijn en open gesprek, maar we verschillen wel duidelijk op een aantal punten. Ik vond het wel moeilijk om het gesprek te beginnen, maar het ging vervolgens eigenlijk heel makkelijk. We hadden het wel vaker over ons geloof gehad, maar het ging nu toch dieper en dat was heel fijn. Anna vond het ook mooi om over ons geloof te praten. Dus viel het allemaal heel erg mee.

Reply

Het is wel een heel andere manier van geloven hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat de manier waarop zij gelooft heel ver van je afstaat en dat je haar eigenlijk het liefst zou overtuigen. Het is inderdaad beter om dat niet te willen. Daarmee laat je ruimte voor een vervolg. Terwijl als je haar wilt overtuigen, zij zeer waarschijnlijk weerstand zal voelen. Er wordt dan namelijk aan haar overtuigingen geschud en dat kan heel bedreigend zijn.

Je hebt haar terecht gewezen op de tekst in Romeinen en gevraagd naar de betekenis van Jezus’ lijden, sterven en opstanding uit de dood. Hopelijk heb je haar daarmee aan het nadenken gezet. Wie weet, komt ze er een keertje op terug… Wat fijn dat je ondanks het ‘angstige geloof’ van Anna, toch ook iets van haar kon leren!

Door niet te willen overtuigen, laat je ruimte voor een vervolg.

Laat een ander der Keus

Lees in de bijbel het verhaal over de Emmaüs-gangers, Lucas 24 vers 25 t/m 35.

25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

Observeer de tekst

  1. Hoe stelt Jezus zich op tegenover zijn twee vrienden?
  2. In de tekst lees je verschillende reacties van de twee vrienden op Jezus. Welke?

 Toepassing

  1. Wat leer jij uit deze tekst wat je kunt gebruiken in gesprekken met anderen die niet of iets anders geloven?
  2. Geloven is een ontdekkingsreis: wat betekent dit voor jouw contact met niet- of andersgelovigen?

Schrijver van deze serie blogs is Nanda Langkamp. Zij was missionair werker bij de Veenhartkerk in Mijdrecht, deed onderzoek naar de inwijding in geloof en gemeenschap van nieuwe gelovigen en schreef mee aan het Handboek voor Kinderwerkers. Nanda is nu werkzaam bij het Centrum Dienstverlening als adviseur op het gebied van evangelisatie en missionair kerk zijn.

Anko Oussoren

Anko Oussoren

Adviseur at Praktijkcentrum
Is sociaal, geïnteresseerd in mensen en heeft zich vooral de laatste jaren ingezet voor jongeren binnen en buiten de kerk. Zijn passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair gemeente-zijn. Hij heeft het verlangen om gemeenten toe te rusten vanuit de liefde van God. Mail naar Anko
Anko Oussoren
Anko Oussoren
Anko Oussoren

Latest posts by Anko Oussoren (see all)