“Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” De vraag van Jezus lijkt een wat wanhopige ondertoon te hebben: zullen de mensen wel biddend blijven vragen om Gods genadige zorg over dit bestaan? Of zullen ze het bijltje er bij neergooien en denken dat die wederkomst kennelijk niet meer doorgaat?

En zal de Zoon des mensen ook kerken vinden als Hij op aarde terugkomt? In veel delen van de wereld waren bloeiende kerkgemeenschappen, waar dag aan dag het evangelie gelezen en geleefd werd. In de Arabische wereld zijn er weinig van overgebleven, in Turkije staan kerken permanent onder druk van een onchristelijke overheid, in veel Aziatische landen is de kerk onzichtbaar of ondergronds. Nederland is een vrij land, je kunt hier voluit geloven wat je wilt, daar voor uitkomen, je organiseren in christelijke instellingen. Kerken zijn toegestaan, hebben een positie waarin ze vergaand hun eigen recht mogen toepassen en worden zelfs als ‘partner’ in een zorgzame samenleving gezien. Maar de kerken krimpen en het aantal gelovigen neemt af. Soms blijven mensen gelovig, maar niet meer in een vaste binding met het instituut kerk of verbonden met andere gelovigen in huisgemeenten en dergelijke. Ook de Gereformeerde kerken (GKv, NGK, CGK) krimpen. Landelijk en lokaal. Gemeenten worden kleiner, ambten kunnen niet meer vervuld worden, activiteiten vallen stil, financiële middelen schieten tekort om een eigen predikant te betalen. Soms worden gemeenten opgeheven, soms fuseren gemeenten, soms worstelen ze door.

Themanummer
Het blad DIENST heeft een themanummer dat hoort bij het symposium ‘Help/Hoera, we krimpen!’ op DV 16 oktober aanstaande. Het symposium wordt georganiseerd door het Praktijkcentrum,
in samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen en Gereformeerde Hogeschool Viaa in Zwolle. Dit themanummer zet een aantal zaken rond krimp op een rijtje: cijfers, praktijkverhalen, gedachten hoe ambtsdragers geestelijk leiding kunnen nemen bij situaties van krimp, variaties in kerkzijn en gevolgen in diaconale en financiële zin.

Symposium
In aansluiting daarop zal het symposium krimp en kerk-zijn niet alleen benaderen als bedreiging, als vraagstuk, maar ook als uitdaging. Als kans om opnieuw na te denken hoe we het evangelie van genade door Jezus Christus in woorden en daden aan de mensen kunnen vertellen. Als een kerkplantingsproject zeventig vaste bezoekers heeft, danken we de Heer voor de genade. Als een plattelandsgemeente zeventig leden heeft, vragen we de Heer hoe het nu toch verder moet in deze moeilijke omstandigheden. Anders gezegd: als we anders gaan kijken, blijken er soms heel andere dingen zichtbaar te worden.
Elia dacht dat hij als enige was overgebleven en God zei dat er nog zevenduizend anderen waren die niet voor de afgoden waren gezwicht. Neem en lees dit themanummer, denk en spreek mee met ons en anderen over de uitdaging van krimp op het symposium. Bidt in ieder geval de Heer van de kerk om Zijn zegen. Het is tenslotte de Heer zelf die Zijn kerk bewaart, placht mijn vader te zeggen.

Download hier het thema nummer.

Aanmelden symposium ‘Help/Hoera, we krimpen! klik hier.

Henk Geertsema
Is verantwoordelijk voor de afstemming van de vragen uit de kerken, uit de theologische opleidingen en van de adviseurs en onderzoekers. Dienst aan de kerken in praktische zin in combinatie met dienst aan de (wetenschappelijke en praktische) doordenking van ons leven als volgeling van Jezus Christus. Met elkaar onderweg naar het nieuwe Koninkrijk van God, geleid door de Geest onder een open hemel. mail Henk
Henk Geertsema