In de samenleving en ook in de cultuur van de kerk verandert er veel. Christenen vragen zich af hoe ze hier mee om moeten gaan en kerken zoeken naar hun identiteit. Daarbij komen leidinggevenden in kerk voor heel wat uitdagingen te staan: wat heeft de kerk van nu nodig, hoe kunnen we de kerk stimuleren in haar geestelijke groei en wat betekent het om geestelijk leiding te geven? Het Praktijkcentrum helpt kerken om inzicht te krijgen in trends en cultuur en adviseert kerken en leiders bij het zoeken naar een vorm die past bij haar roeping en bij de uitdagingen die de huidige tijd biedt.

Het Praktijkcentrum ondersteunt en adviseert kerken hierbij, zowel door concreet mee te denken met de uitvoerders als wel met de leidinggevenden. Aan hen wordt begeleiding geboden in het licht van veranderingen die van buitenaf (samenleving, kerkverband) en van binnenuit (geestelijke, organisatorische of materiele noodzaak) worden ingezet. De focus van het Praktijkcentrum ligt daarbij allereerst bij de leiding die op lokaal niveau aan de gemeenten gegeven wordt. Hierbij valt dan te denken aan de kerkenraad en verder kader. Gezien de verschillen in ontwikkeling tussen de diverse plaatselijke geloofsgemeenschappen, is de centrale vraag dan ook: wat voor leiding is hier nodig? Waarop moet deze leiding inzetten?

We willen op lokaal niveau, toegespitst op de eigen situatie, bekijken wat wij kunnen betekenen. Tegelijkertijd hebben we ook een aantal min of meer standaard trainingen en avonden die we aanbieden. Hieronder geven we een overzicht van trainingen, onderzoek en producten.

Toerusting

Training  Materialen

Advies

De uitdagingen waar gemeenten in deze tijd voor staan kunnen complex zijn. Het kan prettig zijn om een expert te in te roepen als hulp bij veranderingsprocessen. En soms zijn er problemen die intern moeilijk opgelost kunnen worden. We hebben ruime ervaring met het begeleiden van gemeenten en willen graag advies op maat geven. Voor al uw vragen over gemeente-zijn kunt u bij het Praktijkcentrum terecht. Het kan zijn dat u met een relatief kleine vraag komt en we u na één (telefonisch) gesprek verder kunnen helpen. Het kan ook zijn dat we een langduriger begeleidingstraject afspreken. Dat is afhankelijk van de situatie en behoefte.

Onderzoek

Samen in gesprek over onze gemeente, maar waar beginnen we? Bij Startpunt natuurlijk! Startpunt geeft je een overzichtelijk beeld van hoe de gemeente zichzelf ziet. Hoe kijken gemeenteleden naar hun eigen plaats en naar de keuzes van de gemeente als het gaat om de bouwstenen van gemeentezijn? Startpunt geeft richting aan het gesprek!

Contact

Hebt u interesse in ons aanbod of heeft u een vraag? Wilt u graag toerusting ontvangen, maar biedt ons aanbod niet wat u zoekt? Voor meer informatie, neemt contact met ons op. Stuur een mail naar info@praktijkcentrum.org of vul onderstaand formulier in. Kijk hier voor onze tarieven.

Jannet de Jong

Jannet de Jong

Adviseur Praktijkcentrum
Maakt graag samen nieuwe plannen die passen bij jouw gemeente. Doet dat het liefst in een duurzaam proces. Studeerde theologie en missionair gemeente-zijn met de vraag: hoe ben je kerk vandaag en wat heb je daarvoor nodig? Werkt aan gemeenteonderzoek en denkt na over krimpende kerken. mail Jannet
Jannet de Jong
Jannet de Jong

Latest posts by Jannet de Jong (see all)