Actueel

Verder als één organisatie

Vanaf 1 januari zijn het Praktijkcentrum, Diaconaal Steunpunt en de Nederlands Gereformeerde Toerusting één organisatie. Samen willen we kerken praktisch inspireren en ondersteunen zodat door hen heen het koninkrijk van God zichtbaar wordt voor elkaar en voor de samenleving.

Het onderlinge enthousiasme en de daadkracht van besturen en medewerkers vond weerklank op de online zitting van de Generale Synode/Landelijke Vergadering eind 2020. In maart 2020 ondertekenden de drie organisaties al een intentieverklaring om samen te gaan. Die beweging past bij het proces van samengaan van de NGK en GKv. De bedoeling was om drie jaar uit te trekken voor de eenwording, maar toen de synode en Landelijke Vergadering eerder dit jaar werden uitgesteld vanwege corona, hebben de fusiepartners doorgepakt. Daardoor is het mogelijk het centrum al vanaf 2021 te laten starten.

Wij zijn blij met de daadkracht van alle partners en het verlangen en het enthousiasme om met elkaar verder te gaan en deze stap te nemen. Achter de schermen zijn we samen plannen aan het maken om de samenwerking concreet vorm te geven. De komende tijd zullen we hiermee ook naar buiten treden. Zo maken we bijvoorbeeld binnenkort de naam van de nieuwe organisatie bekend en zal hier online ook meer van te zien zijn.

Best veel veranderingen dus, maar onze gedeelde missie en passie blijft staan: het praktisch inspireren en ondersteunen van plaatselijke kerken.