Wanneer:
9 oktober 2015 @ 09:30 – 17:00
2015-10-09T09:30:00+02:00
2015-10-09T17:00:00+02:00
Waar:
Theologische Universiteit Kampen
Broederweg 15
8261 GS Kampen
Nederland

Huisgemeenten, pop-up-kerken, diaconale wijkprojecten, festivals of zelfs internetcommunities: de kerk waar velen naar lijken te verlangen is nabij en maakbaar. In een tijdperk van vervreemding, onthechting en sociaal isolement gaat het erom ergens bij te horen. De noodzaak van een ambt, een geregelde liturgie en een kerkverband wordt steeds minder gevoeld. De kerk als instituut heeft het moeilijk, al lijkt er in reactie op informalisering en subjectivering een nieuwe behoefte voelbaar te worden naar een hoogkerkelijke stijl en liturgie.

Staan deze ontwikkelingen haaks op een gereformeerde visie op de kerk? Op het eerste gezicht wel. De plaats van de sacramenten, de visie op het ambt en de kerk als belijdende gemeente zijn nadrukkelijk in het geding. Tegelijkertijd is er de vraag of de gereformeerde visie op de kerk als lichaam van Christus ook niet veel van deze ontwikkelingen kan en moet ‘verwerken’. Die visie is immers niet star, maar dynamisch; ze denkt niet vanuit de historische vormgeving van het instituut, maar vanuit de positie van Christus als Heer van de kerk, die zelf Zijn gemeente vergadert. Verdringen subjectieve postmoderne noties wezenlijke elementen van dit Heer-zijn en het gezag van Christus? Is er sprake van een terechte correctie vanwege een tekort aan gemeenschap in de geïnstitutionaliseerde kerk?
Over de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor de theologische bezinning op de kerk organiseert de onderzoeksgroep RTSE (Reformed Traditions in Secular Europe) van de Theologische Universiteiten in Kampen (TUK) en Apeldoorn (TUA) het symposium ‘Geleefde kerk – tussen instituut en gemeenschap’.