Wanneer:
9 november 2014 hele dag
2014-11-09T00:00:00+01:00
2014-11-10T00:00:00+01:00

DRIEBERGEN/ HOUTEN – Voor het vijfde achtereenvolgende jaar komt er een Landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk. Dit jaar op DV 9 november. Op deze manier komt er opnieuw aandacht voor de uitdagende vraag hòe je op een goede manier christen kunt zijn op je werk en hoe je werk moet zien. Aan alle parochies, kerken en gemeenten wordt gevraagd op die zondag (of op een andere datum als dat beter schikt) daarbij stil te staan en daarover te preken. Ook in 2010 – 2013 was deze themazondag er. Veel kerken en gemeenten hebben inmiddels een of meer keer als deelnemer meegedaan en de meeste kerkgangers reageren enthousiast omdat er ook aandacht is voor werklozen, studenten, huisvrouwen, vrijwilligerswerk en gepensioneerden. Daarom wordt ook dit jaar deze mogelijkheid geboden: het gaat een traditie worden. Volgend jaar valt deze themazondag DV op 8 november 2015.

Verlegenheid
Gelovigen zijn een groot deel van hun leven bezig met werk, in welke vorm dan ook. Velen hebben een zekere ‘verlegenheid’ met dit thema, en leven in twee werelden: die van ‘de kerk’ en die van ‘het werk’. Zij hebben daarbij allerlei vragen m.b.t. de relatie tussen geloof en werk. Spreekt de Bijbel hierover en hoe dan? Is werk een zegen of een vloek? Is er iets te zeggen over de inhoud van het werk, de manier waarop het werk verricht wordt, de houding t.o.v. anderen, de (on)mogelijkheden om je geloof te belijden en/of te verkondigen, enz. En hoe kun je christen-zijn op je werk, moet je daar evangeliseren of juist niet, kun je samen met collega’s bidden? Allemaal vragen die bewust of onbewust een rol spelen in het leven van de gelovige werknemer en werkgever.

Voorafgaand aan de themazondag
In de week voorafgaand aan deze themazondag wordt er op woensdag 5 november 2014 in veel kerken dank naar God uitgesproken op de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Daarom wordt juist op de zondag direct nà Dankdag de relatie tussen geloof en werk centraal gesteld. Voor diegenen die op zondag tijdens de diensten aandacht willen besteden aan het thema ‘Christen- zijn op je werk’ is er een speciale informatieve website www.christenzijnopjewerk.nl ingericht met o.a. te gebruiken preekschetsen, toespraken, Bijbelteksten, liederen en verdiepende lectuur(verwijzingen). Kerken die meedoen (ook op een andere datum) wordt gevraagd zich vrijblijvend aan te melden op die website. Via een hiervoor ontwikkelde enquête kun je van tevoren onderzoek doen naar de stand van zaken in je eigen kerk: hoe beleven gemeenteleden hun christen-zijn op hun werk? De resultaten zijn weer te gebruiken in de preek.

Na de themazondag
Om met elkaar verder te komen is allerlei materiaal beschikbaar voor kringen en gespreksgroepen. Zo is er een boekenlijst met ruim 30 Nederlandstalige boeken rond het thema ‘Christen-zijn op je werk’. Sommige zijn heel geschikt voor gezamenlijk gebruik.

Maatwerk
Met de ervaring van de afgelopen jaren en een groeiend aantal sprekers zijn we in staat om op bijvoorbeeld kerkelijke avonden of ontmoetingsdagen van christennetwerkgroepen specifieke workshops te geven, of de inhoud van een themadag ‘Christen-zijn op je werk’ te verzorgen. Het gaat om 4 verschillende workshops:

  1. Christen-zijn op je werk – langs welke meetlat leg ik mijzelf? – over wie wij zijn in Gods licht.
  2. Druk, druk, druk – wat zegt de Bijbel eigenlijk over onze stressige levenswijze?
  3. Vredestichter op het werk – hoe kun je in conflictueuze situaties leven vanuit de vrede van God?
  4. Christen-zijn op je werk – hoe dan? vooral praktische handreikingen, uitgaande van ieders persoonlijke omstandigheden

Voor meer informatie zie de website www.christenzijnopjewerk.nl.

Ook kunt u contact opnemen met Maarten Pijnacker Hordijk van www.bedrijfsgebed.nl via bedrijfsgebed@gmail.com