Wanneer:
28 maart 2014 @ 14:00 – 21:00
2014-03-28T14:00:00+00:00
2014-03-28T21:00:00+00:00
Waar:
gereformeerde hogeschool Zwolle
Grasdorpstraat 2
Gereformeerde Hogeschool, 8012 EN Zwolle
Nederland

olgens sommigen bevindt onze samenleving zich in een overgangsfase: wat vroeger werkte, werkt nu niet meer. Kerken en geloofsgemeenschappen ontspringen die dans niet:  hun ledental neemt af, traditionele vormen van leiderschap brokkelen af, het is lastig om vacatures vervuld te krijgen en kerkhoppen is heel gewoon. Wat door de één als keuzevrijheid wordt omarmd, ervaart de ander als ieder voor zich en afstandelijk.  Voor de één  zijn de oude papieren en tradities niet meer relevant en mocht het roer gisteren al om, terwijl een ander juist probeert om die oude teksten en vormen te actualiseren. Slechts over één ding is men het eens: kerk en christendom bevinden zich zo langzamerhand in de marge van de samenleving.

Wat is hier aan de hand? Is het soms tijd dat de geloofsgemeenschap zichzelf opnieuw uitvindt? En zo ja, hoe dan? Zijn er nieuwe, creatieve manieren om ‘samen’ te leven, gemeenschap te zijn? Binnen verschillende geloofsgroepen en kerkgenootschappen wordt al enthousiast nagedacht en geëxperimenteerd, met als doel nieuw leven in te blazen in allerlei ‘versteende’ situaties. Het doet denken aan het succes van stadstuinieren: overal in de westerse wereld worden door stadsbewoners kleine moestuintjes aangelegd. Zij organiseren zich zelfs in informele verbanden, zoals het Zwolse bewonersinitiatief Stadstuin het Verre Oosten.

Kan de kerk iets leren van de stadstuiniers? In de broeikas van het symposium ‘Mosterdzaad in de marge’ komt onder andere die vraag aan de orde. Door middel van een drietal lezingen worden perspectieven aangereikt, die je helpen geschiedenis, heden en toekomst van de status quo van de kerk in kaart te brengen. Na een warme maaltijd krijg je de gelegenheid om het thema in workshops praktisch uit te werken, zodat je met een boeket van frisse ideeën en nieuw elan naar huis gaat.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.