Wanneer:
15 mei 2017 @ 10:15 – 17:00
2017-05-15T10:15:00+02:00
2017-05-15T17:00:00+02:00
Waar:
Theologische Universiteit Kampen
Broederweg 15
8261 GS Kampen
Nederland
Kosten:
€ 49,-

‘Het Kerkrecht is met het wezen van de Kerk in strijd.’ Deze robuuste en legendarische stelling is van de Duitse (kerk)jurist Rudolph Sohm. Hij poneerde haar op de allereerste pagina van zijn tweedelige werk Kirchenrecht (1892). De reden? ‘Het wezen van de Kerk is geestelijk, het wezen van het Recht is wereldlijk’, aldus Sohm.

De naam en het werk van Rudolph Sohm is bij weinigen vandaag bekend, maar zijn gedachtegoed is levend, ook zonder dat predikanten, ouderlingen, diakenen, gemeenteleden, juristen, synodeleden, afgevaardigden naar classicale vergaderingen, deputaten en kerkelijke commissieleden het door hebben. De kerk en het recht: verdragen die elkaar wel?

De 100e sterfdag van Rudolph Sohm is voor het Prof. Detmer Deddens Kerkrecht Centrum (Theologische Universiteit Kampen) aanleiding voor een congres waarin de vaak moeizame relatie tussen kerk en religie enerzijds en het recht en rechtspraak anderzijds van verschillende kanten wordt belicht. Geest of Recht? Kerkrecht tussen ideaal en realiteit.

PROGRAMMA

 • Leon van den Broeke Opening en inleiding op het congres

1. Luther, Calvijn en (Kerk)recht

 • Sabine Hiebsch Luther en (Kerk)recht. Een verkenning
 • Erik de Boer Calvijn en (Kerk)recht

2. Sohm en (Kerk)recht

 • Wim van der Schee Het slechte geweten van het kerkrecht
 • Pieter Pel Kerk en recht: confrontatie of vreedzame co-existentie?
 • Lunchpauze

3. Recht en Utopie

 • Bart van Klink Tussen verbeelding en werkelijkheid: De rechtsstaat als utopie en ideologie
 • Leon van den Broeke Ius ecclesiasticum sequitur vitam: Religie, Recht en Utopie
 • Pauze

4. Gemeenschapsvorming en (Kerk)recht

 • Hans Schaeffer Duurzame gemeenschap: recht en ruimte in christelijke gemeenschapsbeleving vandaag
 • Afronding congres

Boekpresentatie

Antoine de la Roche Chandieu, De verdediging van het gereformeerde kerkmodel (vertaald en ingeleid door Herman Speelman), (Apeldoorn: Labarum Academic, 2017)

Op hun eerste nationale synode te Parijs in 1559 ontwerpen de Franse gereformeerden een kerkorde en een geloofsbelijdenis. De edelman Antoine de la Roche Chandieu (1534-1591) is een sleutelfiguur in deze fase van de ontwikkeling van het Franse protestantisme en hij is nauw betrokken bij het opstellen van de Franse kerkorde. In de heftige discussie over onder meer de kerkordelijke positie van het gewone kerklid voert hij in 1566 in ‘De verdediging van de kerkorde (la discipline ecclésiastique)’ een vurig pleidooi voor kerkelijke discipline onder leiding van een kerkenraad, bestaande uit predikanten en ouderlingen. Voorafgaand aan de vertaling van dit 248 pagina’s tellende traktaat laat Speelman een boeiende inleiding voorafgaan over de inhoud en achtergrond van dit werk.

 • Inleiding door Herman Speelman, Van das Kirchenrecht macht keine Kirche (Sohm) naar la discipline ecclesiastique als wezenskenmerk van de kerk (Chandieu): Over de verschuiving van de betekenis en spiritualiteit van het protestantse kerkrecht
 • Reactie door Willem op ‘t Hof, Kerkorde en vroomheid
 • Reactie door Leon van den Broeke, Chandieu: Chantez à Dieu en Kerkorde
 • Receptie en gelegenheid om het gepresenteerde boek aan te schaffen

CERTIFICERING

Deelnemers aan dit congres ontvangen een certificaat als bewijs van deelname ter grootte van 0,25 EC.

Meer informatie en inschrijven, klik hier