Activiteit

Christen zijn in je wijk

Deze cursus gaat in op het verlangen om meer missionair te zijn. Het Praktijkcentrum heeft daarbij bewust gekozen om missionair zijn op te vatten als – zowel individueel als gezamenlijk – getuigend leven. Dit omdat rondom missionair zijn het gevoel kan ontstaan dat wat er gebeurt en georganiseerd wordt niet ‘missionair genoeg’ is en dat we meer moeten dóen. Meer activiteiten, aantrekkelijkere diensten, etc. Maar missionair zijn gaat wat ons betreft in eerste instantie over het uitdragen van het goede nieuws van wat Jezus voor ons als mensheid en jou persoonlijk heeft gedaan.

Getuigend christen zijn is iets wat je alleen en samen kunt doen. ‘Alleen’: op een manier die past bij hoe God je geschapen heeft, met jouw talenten en in jouw directe omgeving. ‘Samen’: door te laten zien wat je als christenen deelt in de gemeenschap: de verbondenheid in en verlossing door Christus.

De cursus bestaat uit drie avonden die elk hun eigen thema hebben:

  • Avond 1 gaat in op de motivatie van de eerste christenen om hun geloof te delen en onderzoekt wat je eigen motivatie is om je geloof te delen.
  • Avond 2 kijkt naar de hedendaagse samenleving en de rol die religie daarin speelt én naar wat dit wel of niet doet met de bewogenheid van ons voor mensen om ons heen.
  • Avond 3 gaat in op het concreet handen en voeten geven aan jouw verlangen om een meer getuigende levensstijl te ontwikkelen door aandacht te geven aan het verlangen wat in je leeft.

De cursus is in te zetten als er een verlangen leeft om meer missionair te zijn.

Vraag hier om meer informatie of doe een aanvraag. Voor onze tarieven kijk hier.

Anko Oussoren
Neem contact op