Thuis in kerk-zijn betekent voor mij dat wij ons altijd realiseren wat de impact van besluiten is op jongere generaties.”

Over Anko Relationeel jeugdwerk

Thuis in kerk-zijn betekent voor mij: dat ik jou als broer of zus liefheb, aankijk en wil begrijpen.”

Over Jannet Een veelkleurige gemeente

“Thuis in kerk-zijn betekent voor mij rust en ruimte vinden in de liturgie van alle plaatsen en tijden.”

Over Hans Liturgie

“Thuis in kerk-zijn is voor mij: kerken verrassen met nieuwe inzichten over hoe je leert geloven.”

Over Ingrid Kind en avondmaal

“Thuis in kerk-zijn betekent voor mij: situaties nauwkeurig onderzoeken om de praktijk verder te brengen.”

Over Annemiek Op onderzoek

“Thuis in kerk-zijn betekent voor mij geprikkeld worden om te groeien in geloof, hoop en liefde.”

Over Jan Trends

Praktijkcentrum begeleidt, rust toe, verdiept en draagt bij aan vernieuwing in de dagelijkse praktijk van geloven en handelen van gemeenten. Praktijkcentrum doet dat vanuit de brugfunctie tussen enerzijds de praktijk van de gemeente van Christus en anderzijds de praktische theologie en sociale wetenschappen.

Lees meer

Actuele thema's

Bekijk alle thema's
Thema

Jong geleerd?

lees meer
Thema

Kerk-zijn op de rand

lees meer
Thema

Onderbuikgevoelens en anekdotes

lees meer
Thema

Je hoort erbij!

lees meer
Thema

Geloofsverlating

lees meer
Thema

Een veelkleurige gemeente

lees meer

Wij zijn het Praktijkcentrum

Wij hebben een team van adviseurs en onderzoekers met kennis en ervaring uit verschillende vakgebieden, die samen kerken van dienst willen zijn.

ontdek wie wij zijn

Werkwijze

Ouderlingen, kerkelijk werkers en taakgroepen kiezen voor ons omdat we gemeenten bewust maken van hun roeping. We rusten ze toe en bieden kerken inzicht en hoop gebaseerd op praktijkgericht onderzoek en ervaring. Daarbij gaan we dienend en gefundeerd te werk. Door vanuit de passie die ons drijft zowel scherp als liefdevol te zijn. De praktijk leert daarbij dat standaardcursussen niet meer voldoen. Bijna alles is maatwerk geworden.