nieuwsbrief
nieuwsbrief april 2021
In deze nieuwsbrief:
  • Verder als Kerkpunt
  • Nieuwsbrief
  • 27 mei: webinar jeugdwerk 'Back on track?!'
  • Wat kun je doen als je als diaconie wordt opgelicht?
Wij wensen je Gods onmisbare zegen toe in jouw werk voor de kerk!
Met vriendelijke groet,

Namens het Praktijkcentrum,
Melanie Spans
medewerker communicatie

Verder als Kerkpunt

'Kerkpunt' is de naam van de nieuwe fusie-organisatie van de Nederlands Gereformeerde Toerusting, Diaconaal Steunpunt en Praktijkcentrum. We werken al vanaf 1 januari samen: we hebben al veel mooie plannen samen gemaakt en die eerste maanden van samenwerking smaken naar meer. Daarbij kijken we allereerst naar onze God, van Wie wij alles verwachten. Tot eer van Hem willen wij ons vol passie blijven inzetten voor het toerusten, begeleiden en praktisch inspireren van plaatselijke kerken. Ons verlangen is dat door hen heen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt voor elkaar en voor de samenleving. Zo hopen en bidden wij dat we samen verder komen in kerk-zijn.
Kerkpunt_logo_RGB
Lees meer over Kerkpunt op onze site of sociale media. Leuk als je ons daar volgt!

Nieuwsbrief Kerkpunt

Onze naam is veranderd, maar onze missie niet: plaatselijke kerken ondersteunen en inspireren. Deze nieuwsbrief is de laatste brief van het Praktijkcentrum, de volgende zal onder de naam van Kerkpunt verschijnen.

27 mei: webinar jeugdwerk 'Back on track?!'

'We maken ons zorgen om het jeugdwerk. We merken door de coronamaatregelen dat alles moeizaam verloopt. Hoe kunnen we onze jongeren motiveren en activeren? En als we na de coronacrisis alles weer opstarten, komen er dan nog wel jongeren?' Herkenbare vragen?
Neem dan deel aan het webinar 'Back on track?!' op donderdagavond 27 mei. Met dit webinar willen we jeugdwerkers inspireren en handvatten geven om het jeugdwerk weer op te starten na de zomervakantie.
priscilla-du-preez-WFBVn6fSgys-unsplash tiny

Opgelicht als diaconie

Regelmatig worden diaconieën slachtoffer van oplichting. Ze krijgen te maken met mensen die na de kerkdienst of via de telefoon aankloppen voor kleine betalingen in noodsituaties. Bijvoorbeeld de kosten voor openbaar vervoer om te kunnen reizen naar een ernstig ziek familielid elders in het land. Het gaat om een schrijnende en vaak acute situatie, bedoelt om medelijden op te wekken. Meer lezen over hoe je hierop kunt reageren? >> Klik hier
Unknown caller. A man holds a phone in his hand and thinks to end the call. Incoming from an unknown number. Incognito
footer