nieuwsbrief
nieuwsbrief februari 2021
In deze nieuwsbrief:
  • Blog: '40-dagentijd: Ga voor onderlinge geestelijke verbinding'
  • Vieren in verscheidenheid | Jeugdwerk
  • Corona-update: de deur op een kier voor het jongerenwerk
  • Podcastserie 40 dagen hier en nu
  • Verder als één organisatie
Wij wensen je Gods onmisbare zegen toe in jouw werk voor de kerk!
Met vriendelijke groet,

Namens het Praktijkcentrum,
Melanie Spans
medewerker communicatie

40 dagentijd: Ga voor onderlinge geestelijke verbinding

‘Laat je verlangens en de praktische lessen van het afgelopen jaar samenkomen in de 40-dagentijd’, schrijft Cors Visser in zijn blog. ‘Als je er als gemeente een gezamenlijke tijd van maakt, versterk je de onderlinge geestelijke verbondenheid.’ >> Lees verder
40-dagentijd

Vieren in verscheidenheid | Jeugdwerk

Iedereen is anders. Hoe ouder je wordt, hoe meer die verschillen mee gaan tellen in de keuzes die je maakt. Deze keuzes spelen voor jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar een belangrijke rol in het ontdekken van wie ze zijn. Wie ben ik? Wat geloof ik? Waar hoor ik bij? Waar doe ik toe? Elke jongere heeft daar zijn eigen, unieke antwoorden op. Hoe mooi zou het zijn als wij vanuit de kerk die verschillende jongeren aan zouden spreken in onze vieringen? De brochure ‘Vieren in verscheidenheid’ helpt je om te ontdekken op welke verschillende manieren jongeren zich aangesproken voelen in de viering en hoe je hiermee aan de slag te gaan. >> Ga naar brochure
omar-lopez-auEe5lKHZCw-unsplash (3) (1)

Corona-update: de deur op een kier voor het jongerenwerk

Minister-president Rutte was deze week duidelijk dat we nog steeds in een zorgelijke situatie zitten als het om het aantal besmettingen gaat. Toch is er meer ruimte gekomen, vooral voor onze jongeren. Wat betekent dit concreet voor het kinder- en jeugdwerk in onze kerken? >> Lees verder
kansen per leeftijdsgroep

40 dagen hier en nu

Veel kerken doen mee aan de serie '40 dagen hier en nu', een initiatief van Diaconaal Steunpunt, Missionair Steunpunt, Lume, Verre Naasten en LPB media.
Een mooie reactie: 'Vanuit mijn kerkgemeente kreeg ik de tip voor het volgen van jullie 40 dagen programma. Dus de app gedownload. Ik ben verrast over de laagdrempelige en mooie content. Podcasts van 3 minuten, leuke opdrachten die uitvoerbaar zijn en een gebruiksvriendelijke app. Zo maak je geloven toegankelijk, mijn complimenten!' >> Naar 40 dagen hier en nu

Verder als één organisatie

Vanaf 1 januari zijn het Praktijkcentrum, Diaconaal Steunpunt en de Nederlands Gereformeerde Toerusting één organisatie. Met vertrouwen en enthousiasme zetten wij deze stap en we zijn samen druk bezig met het maken van nieuwe plannen. >> Lees verder
footer