nieuwsbrief

Thuisvieringen - als je niet naar de kerk kunt

Vanwege het Coronavirus kunnen gemeenten niet samenkomen op zondagochtend. Maar dat betekent niet dat je niet kunt vieren!
We bieden op onze website Lerenindekerk.nl programma’s aan voor een thuisviering. Dat kun je zelf thuis doen of eventueel op kleine schaal met een paar kringgenoten.
Onderdelen uit de programma’s kun je ook gebruiken om te delen in de appgroep van je kring of club zodat je toch contact met elkaar blijft houden.
In de thuisvieringen sluiten we aan bij elementen die ook in de normale kerkdienst een plek hebben.

Waarover?

We bieden een aantal thuisvieringen aan voor de lijdenstijd waarbij het overkoepelende thema is:
Hij werd mens zoals wij.
Jezus heeft in alle diepte ervaren wat het is om mens te zijn. Hij kan ons helemaal begrijpen. Vanuit dit thema focussen we op emoties die een rol spelen in de laatste week van Jezus’ aardse leven:
  • Blijdschap Intocht in Jeruzalem, feest in de straten
  • Verdriet – Intocht en Jezus’ tranen om Jeruzalem
  • Boosheid – Tempelreiniging
  • Angst – Tuin van Getsemane
  • Eenzaamheid – Verlatenheid aan het kruis
  • Euforie – Opstanding
Het eerste materiaal staat online en wij gaan de komende weken aan de slag om voor elke zondag (en voor Goede Vrijdag) een nieuw programma aan te bieden!

Hoe?

De programma’s kun je hier bekijken en downloaden zonder inlogcode. Omdat er verschillende gebruikssituaties zijn en een opdracht voor de tieners niet perse interessant is voor ouderen bieden we een aantal keuzeopties aan die je kunt aanvinken om het een programma op maat te maken voor jouw thuisviering. Als je hebt aangevinkt wat je wilt gebruiken klik je op ‘Downloaden’ en krijg je een pdf van je op maat gemaakte programma die je kunt uitprinten en gebruiken.
De programma's zijn geschreven door Ingrid Plantinga.

Meer?

Lees dan dit artikel van Diaconaal Steunpunt, over een christelijke houding tegenover het Coronavirus, wat je als kerk en diaconie kan doen in deze tijd, concrete bidpunten en tips om je in te zetten voor de mensen om je heen, binnen je gemeente en in je buurt.

Met vriendelijke groet,

namens het Praktijkcentrum,
Melanie Spans
PR-medewerker Praktijkcentrum
thuisvieringen
footer