resultaten coronapeiling
Zwolle, 10 september 2020
Beste scriba of kerkelijk werker,

In juni is het Praktijkcentrum samen met een aantal partnerorganisaties een onderzoek gestart naar de omgang van de gereformeerde kerken met de maatregelen en veranderingen als gevolg van het virus. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een peiling met een online vragenlijst.

U heeft destijds een mailtje ontvangen met de vraag of u de online vragenlijst wilde invullen. We zijn blij met de respons die we hebben gekregen en delen nu graag de resultaten met u!

De resultaten zijn uitgebreid vastgelegd in een verslag en ook verkort weergegeven in een samenvatting en een presentatie. Meer informatie vindt u op onze site.

Wij hopen dat de resultaten u als werker in de kerk meer inzicht geven over de manier waarop kerken omgaan met de uitdagingen van de coronacrisis en dat ze mogen dienen als inspiratie of bemoediging. We hebben veel mooie tips en voorbeelden van initiatieven ontvangen, die we graag uitdelen.
Voelt u zich vrij de resultaten te delen met andere belangstellenden in uw gemeente!
Met vriendelijke groet,

Namens het Praktijkcentrum en partnerorganisaties,
Melanie Spans
PR-medewerker Praktijkcentrum
Presentatie1
footer