nieuwsbrief
03 maart 2020
Beste scriba, beste gemeente, hoe ziet de aandacht voor ouderen eruit in uw gemeente? Wat ziet u in uw gemeente?
Het aandeel ouderen in de bevolking neemt de komende jaren fors toe. Nederland heeft te maken met vergrijzing. Dat kan ook gevolgen hebben voor kerken. Want als uw gemeente vergrijst, heeft dat invloed op de gemeenschap. Er kunnen vragen ontstaan rond de toekomst van de kerk of krimp van een gemeente. Vanaf ongeveer 65 jaar ervaren mensen vaker beperkingen van het ouder worden. Het kan een kwetsbare levensfase zijn. Dat kan aanleiding zijn voor speciale aandacht en zorg voor ouderen in de kerk.

kerkenraden steunpunt
Logo_NGT_Diaconaal_CMYK
logo

Als organisaties willen we verkennen welke plek de aandacht en zorg voor ouderen in de kerk heeft.
Door dit in beeld te brengen, kunnen we kerken op dit terrein gerichter ondersteunen en adviseren.
Het gaat om vragen als: ‘Wat is de participatie van ouderen in uw gemeente? Welk specifiek beleid en/of functies kent u voor ouderen?'

Doet u mee aan een korte peiling? Klik op de knop hieronder.
We stellen het zeer op prijs.
Alvast hartelijk bedankt,

Klaas Quist, coördinator Kerkenraden Steunpunt
Derk Jan Poel, consulent Diaconaal Steunpunt
Hetty Pullen, adviseur Praktijkcentrum

footer