nieuwsbrief
Nieuwsbrief november 2020
Het is zoals het is. Dat kan demotiverend klinken, maar ook juist inspirerend. Want als we de huidige situatie accepteren zoals die is, ontstaat er ruimte om verder te zoeken en te ontdekken. Wat kan wél? Waar zijn we naar op zoek? Waar heeft onze kerk behoefte aan? Wij hopen je in deze zoektocht te ondersteunen en inspireren!

In deze nieuwsbrief:
  • Een kerstproject voor de hele gemeente
  • Een gemeenteavond over geloofsverlating organiseren
  • Over het accepteren van de coronasituatie en 8 inspirerende lessen
  • Nadenken over kinderen aan het avondmaal
  • De vraag waarom jongeren het vaker over God hebben dan over Jezus
  • Op weg naar één organisatie
  • Een onderzoek naar Evangelische protestanten anno 2020
  • De jeugdwerkspecial van OnderWeg
Het Praktijkcentrum wil je graag inspireren en adviseren in het samen kerkzijn. We staan voor je klaar met advies, tips, begeleiding, cursussen en materialen. Neem gerust contact met ons op!

Veel zegen en liefde gewenst in het samen kerk-zijn!
Met vriendelijke groet,

Namens het Praktijkcentrum,
Melanie Spans
medewerker communicatie

Uitgelicht

Lerenindekerk | Kerstproject voor de hele gemeente

Hoe kunnen we Kerst vieren zonder bomvolle kerstavonddienst, warme chocolademelk bij het kinderkerstfeest en alle dingen die we anders gewend zijn? Door corona komt ook ons sprookjesachtige Kerstfeest op losse schroeven te staan. Maar misschien kunnen we daardoor nog dichter bij de kern van het feest komen. Kerst is geen sfeervolle illusie of vlucht uit de realiteit. We vieren dat Jezus in onze werkelijkheid kwam. Juist in het gewone, alledaagse wil Hij aanwezig zijn! Daarover gaat ons gemeenteproject voor Advent en Kerst: God komt in het gewone. Het project biedt suggesties voor themadiensten, persoonlijke stille tijd, kinderwerk, vespers, een workshop en een mini-musical. Allemaal corona-proof te gebruiken.
lukas-langrock-nlQ5ShFb2sE-unsplash (2)

Gemeenteavond over geloofsverlating

Veel gemeenten hebben te maken met geloofsverlating. Dat kan pijn doen en vragen oproepen. Wat betekent het als iemand stopt met geloven? En hoe ga je daarmee om?
Hetty Pullen mocht laatst in een gemeente een lezing over het thema ‘geloofsverlating’ houden. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. De avond werd positief ervaren: “Wij hebben de avond als zeer waardevol ervaren! Hetty gaf ons inzicht in de processen waar we als gelovigen mee te maken hebben. Een belangrijk thema wat niet gemist kan worden!”
Wil je ook in je gemeente aan de slag met het thema ‘geloofsverlating’? Op onze site vind je materialen. Ook kunnen we je gemeente (al dan niet digitaal) toerusten over dit thema. Neem dan contact met ons op!

Wat als we gewoon eens accepteren dat het zo ís?

"Het is wat het is. Voorlopig komen we niet in grote groepen bijeen en dat breekt ons op. We hebben er last van dat we ons geloof niet, zoals we gewoon zijn, op zondagmorgen in de samenkomst kunnen uitzingen. We kunnen elkaar niet zomaar ontmoeten, om samen te luisteren en te bidden. We verliezen niet ons geloof, maar wel de ervaring van gemeenschap."

Jannet de Jong pleit ervoor de huidige situatie te accepteren zoals die is en vandaaruit verder te denken. Ze vindt inspiratie in de 8 lessen uit Wij in de wijk van Movisie. >> Lees de blog
scott-webb-C6oPXOatFD8-unsplash (1)

Kind en avondmaal

Steeds meer kerken denken na over de plek van kinderen bij het avondmaal. Bekijk dit vraagstuk eens vanuit de geloofsontwikkeling: is ons geloof groter dan dat van kinderen of tieners? Is er een bepaalde mate van kennis nodig voordat je kunt deelnemen aan dit sacrament? Wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? En wat is de functie van rituelen? Over deze vragen heeft Ingrid Plantinga diverse artikelen geschreven en lezingen gegeven. Ze komt ook graag in jullie gemeente input leveren aan het gesprek hierover (online of fysiek).
ellieelien-lJxYfjJRVto-unsplash (1)

Gesprek over 'God'

"Van uitstel kwam geen afstel: belijdenisdiensten die in het voorjaar niet doorgingen, worden nu ingehaald. Wie in deze kerkelijk magere tijden belijdenis doet, kiest heel bewust voor God. En dat laten de vaak jonge mensen ook merken. Heel mooi om te zien. Tegelijk valt me op dat Jezus vaak niet genoemd wordt. Is hierin een verschuiving? En waarom?"

Jan Kuiper stelt voor om met elkaar in gesprek te gaan over onze Godsbeelden. Wat zijn jouw beelden van Jezus? Hoe zien mensen Hem? Hoe zie jíj Hem? >> Lees de blog
omar-lopez-auEe5lKHZCw-unsplash (3) (1)

Nieuws

Op weg naar één organisatie

Vrijdag 6 november was de online zitting van de vrijgemaakte synode en Nederlands-gereformeerde Landelijke Vergadering. Op deze zitting werd ook onze fusie met de Nederlands Gereformeerde Toerusting en het Deputaatschap Diaconale Zaken besproken. De bedoeling is dat de nieuwe organisatie al per 1 januari 2021 van start gaat! De synodevergadering besloot dat de organisatie voor het einde van 2021 operationeel moet zijn. Een spannend proces, waar we vol verwachting naar uitzien! Lees hier het krantenartikel.

Onderzoek | Evangelische protestanten anno 2020

Hoe zijn gemeenteleden verbonden met hun kerk, hun geloof en hun identiteit? Wat is de invloed van corona daarop? Het Praktijkcentrum deed eerder al een coronapeiling onder kerken, maar wat is er te zeggen over verbondenheid onder gemeenteleden? Om daar meer zicht op te krijgen draagt het Praktijkcentrum bij een groot, landelijk onderzoek. Wil je meehelpen door een vragenlijst in te vullen en te verspreiden in je gemeente? Meer informatie over dit onderzoek vind je op onze site.

Jeugdwerkspecial OnderWeg

OnderWeg bracht laatst een special uit! Over een thema dat ons (en vele kerken met ons) bezighoudt: jeugdwerk in coronatijd. Anko Oussoren mocht namens het Praktijkcentrum meehelpen aan deze uitgave. Neem contact op met OnderWeg om dit nummer te bestellen.
footer