nieuwsbrief
Nieuwsbrief april 2020
Geachte lezer,

Vorige week gaf de minister-president een update omtrent de coronamaatregelen. De basisscholen mogen na de meivakantie weer beperkt open, maar verder blijven de maatregelen nagenoeg hetzelfde. De algemene regel ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ houdt stand en ook de kerken kunnen nog niet weer hun deuren openen.

Het Praktijkcentrum houdt zich de afgelopen weken bezig met de vraag hoe zij kerken, ambtsdragers, werkers en gemeenteleden het best van dienst kan zijn in deze tijd. De kerkdeur blijft gesloten, maar dat kan juist nieuwe deuren openen. Toch is het voor sommige kerken lastig om nieuwe mogelijkheden te verkennen, omdat ze al druk genoeg zijn met het draaiende houden van de zondagse eredienst. En voor sommige gemeenten is zelfs dit niet mogelijk.

Het Praktijkcentrum wil er graag zijn voor al deze soorten gemeenten en helpen of adviseren waar nodig. Neem bij vragen gerust contact op met één van onze medewerkers, of meld u aan voor de online meeting kerk en corona. Ook kunt u verdieping, inspiratie en tips vinden op onze blog.

Veel sterkte gewenst, hoe u of uw gemeente de komende tijd ook vormgeeft aan het kerk-zijn. Gods zegen bij het werk dat u daarin verricht! Onze hoop ligt bij Hem.

Met vriendelijke groet,

Namens het Praktijkcentrum,

Melanie Spans
PR-medewerker

Uitgelicht

Online meeting kerk en corona

Online meeting kerk en corona
Op dinsdag 28 april en dinsdag 12 mei zijn er online meetings voor werkers in de kerk. Er worden binnen kerken veel goede ideeën bedacht om ook nu verbonden te blijven. Maar er zijn ook nog veel vragen. Met een aantal andere organisaties samen organiseren we deze meetings. Kijk hier voor meer informatie en om u aan te melden. Deelname is gratis! Meer lezen

Bezinning op vieren in kleine kring

Stemmen gaan op dat het nog lange tijd kan duren voor we weer met de hele gemeente in het kerkgebouw samen kunnen komen. Het Praktijkcentrum denkt na over mogelijkheden voor kleinschalige kringvieringen in de komende tijd. Is deze periode een kans om ons opnieuw te bezinnen op kerk-zijn en nieuwe ervaringen op te doen in een kleinere groep van de gemeente? Meer lezen
bezinning kring

Vieren als gezin: tussen Pasen en Pinksteren

thuisvieringen woestijn
Voor gezinnen is het een uitdaging om een nieuwe modus te vinden voor de zondag. Kinderen en tieners hebben vaak moeite met online vieringen die (voor het grootste deel) op volwassenen zijn gericht. Het Praktijkcentrum biedt programma’s aan op lerenindekerk.nl waarmee je als gezin samen kunt vieren. Voor de periode tussen Pasen en Pinksteren is er een nieuwe serie thuisvieringen over de woestijnperiode van het volk Israël (gekoppeld aan de ‘woestijn-tijd’ van de Corona-crisis). Meer lezen

Op onze blog

Een maand geen kerkdiensten

Ruim een maand is er voorbij na de ingang van de beperkende maatregelen rondom het coronavirus. Wat werkt dit uit voor het kerkelijk leven? Een reflectie op de term 'geborgenheid', het vieren van het avondmaal, de interactiviteit van de kerkdienst en de toenemende vraag naar zingeving. Meer lezen
Een maand geen kerkdiensten: een paar waarnemingen

Doen wat je hand vindt om te doen... en meer

Doen wat je hand vindt om te doen... en meer
Hoe handel jij in deze corona-tijd? In tijden van ongemak willen we graag stabiliteit aanbrengen, dit geeft zekerheid en vertrouwen. Toch heeft deze tijd mogelijkheden in zich die dieper reiken. Het zou mooi zijn om deze tijd te gebruiken om te experimenteren, reflecteren en leren en zo de ruimte te nemen om dynamisch te acteren in de kerk. Meer lezen

Nieuws

Intentieverklaring

De besturen van de Nederlands Gereformeerde Toerusting, het Praktijkcentrum en het Deputaatschap Diaconale Zaken hebben een intentieverklaring getekend om te komen tot een gezamenlijke dienstverlening aan de kerken op het gebied van toerusting, advisering, begeleiding en coaching. Lees hier het persbericht op onze site.
onderweg naar 1 kerk
footer