adv corona-peiling
Zwolle, 16 juni 2020
Beste scriba of kerkelijk werker,

Samen met een aantal partnerorganisaties zet het Praktijkcentrum een online vragenlijst uit om te peilen hoe de gereformeerde kerken omgaan met de uitdagingen waar ze door de corona-crisis voor gesteld worden. Om de kerken zo goed mogelijk van dienst te zijn in en na deze periode, is het nodig om te weten wat er speelt en waar kerken behoefte aan hebben.

Zou u hieraan mee willen werken? Het invullen van de vragenlijst kost u 5 tot 15 minuten. We zouden het op prijs stellen als u de vragenlijst ook wilt delen met leden van uw gemeente. Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

Namens het Praktijkcentrum en partnerorganisaties,
Melanie Spans
PR-medewerker
Presentatie1
footer